Undervisningsforløb

På erhvervsgymnasier, i erhvervsuddannelser og i udskolingen

På erhvervsgymnasier

ARducation omsættes på erhvervsgymnasier i længerevarende og fagligt krævende forløb:

  • de merkantile gymnasier (HHX) i Glamsbjerg, Vestfyn, i Sønderborg og i Svendborg
  • merkantilt EUD med studentereksamen (EUX) i Sønderborg
  • det tekniske  gymnasium (HTX) i Svendborg

Forløbene med AR er tilpasset uddannelsernes faglige sigte og kompetencemål.

I erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne (EUD) er bredt repræsenteret i ARducation:

  • Merkantil EUD, med grundforløb på HG Vestfyn, Svendborg Erhvervsskole og BC Syd i Sønderborg, samt hovedforløb på Mommark, BC Syd
  • Teknisk EUD og FOOD, med grundforløb på Svendborg Erhvervsskole

Forløbene har forskelligt udformning og omfang. Men alle forløb benytter AR-apps til det erhvervsfaglige indhold i de enkelte uddannelser.

I udskolingen

I hver af de 3 projektkommuner Vestfyn, Svendborg og Sønderborg har HHX, HTX og EUD tilknyttet grundskoler.

Ungdomsuddannelserne bidrager til brobygningsforløb eller valgfag, med events, til klubarbejde eller andre frivilligarrangementer.

Vestfyn: “SWOT-analyse med augmented reality”

Planlagt modul med en augmenteret SWOT-analyse model, til gennemførelse i efterår 2020 på HHX, merkantil EUD samt muligvis med udskolingselever.

Vestfyn: “Introduktion til Cospaces”

Et modul i uddannelseskæden: fra SDU til HHX, fra HHX forenklet i brobygning til 8. klasser. Med 2 universitetsstuderende, 26 HHX-elever og 112 folkeskoleelever.

HHX: “AR-visualisering af Sønderborgs udvikling”

Et studieområdeforløb i digitalisering, med informatik, matematik og samfundsfag. AR-produktion i Zapworks. Med 150 elever, 7 undervisere og pressedækning af den afsluttende fernisering.

Vestfyn: “SWOT-analyse med augmented reality”

Planlagt modul med en augmenteret SWOT-analyse model, til gennemførelse i efterår 2020 på HHX, merkantil EUD samt muligvis med udskolingselever.

Mommark: “AR-blokdage på Universe”

AR-blokdage på Universe, Als, for alle hovedforløbselever på Business College Syd. Pilotforløb i efterår 2019, med ca. 20 forløb á 1 dag, i efterår 2020, som ny optimeret iteration.

Vestfyn: “Introduktion til Cospaces”

Et modul i uddannelseskæden: fra SDU til HHX, fra HHX forenklet i brobygning til 8. klasser. Med 2 universitetsstuderende, 26 HHX-elever og 112 folkeskoleelever.

Vestfyn: “AR-visitkort på Skills Stafet”

Augmentering af visitkort med personlige profiler og video, som supplement til konkurrencerne på Skills Stafet. For 12 skolers 8. klasser i Assens Kommune.