Undervisningsforløb

med Augmented Reality

På erhvervsgymnasier, i erhvervsuddannelser og i udskolingen

På erhvervsgymnasier

ARducation omsættes på erhvervsgymnasier i længerevarende og fagligt krævende forløb:

  • de merkantile gymnasier (HHX) i Glamsbjerg, Vestfyn, i Sønderborg og i Svendborg
  • merkantilt EUD med studentereksamen (EUX) i Sønderborg
  • det tekniske  gymnasium (HTX) i Svendborg

Forløbene med AR er tilpasset uddannelsernes faglige sigte og kompetencemål.

I erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne (EUD) er bredt repræsenteret i ARducation:

  • Merkantil EUD, med grundforløb på HG Vestfyn, Svendborg Erhvervsskole og BC Syd i Sønderborg, samt hovedforløb på Mommark, BC Syd
  • Teknisk EUD og FOOD, med grundforløb på Svendborg Erhvervsskole

Forløbene har forskelligt udformning og omfang. Men alle forløb benytter AR-apps til det erhvervsfaglige indhold i de enkelte uddannelser.

I udskolingen

I hver af de 3 projektkommuner Vestfyn, Svendborg og Sønderborg har HHX, HTX og EUD tilknyttet grundskoler.

Ungdomsuddannelserne bidrager til brobygningsforløb eller valgfag, med events, til klubarbejde eller andre frivilligarrangementer.

Sønderborg HHX: “Byg et Metaverse med AR-muligheder”

Et SO-forløb for hele 1.g med 190 elever med informatik, samfundsfag og matematik, hvor elevteams byggede hver deres Metaverse med AR-elementer.

Svendborg HHX: “Studietur med AR – før, under og efter”

Et flerfagligt projekt med AR, centreret om 6 klassers studieture i 2.g (feb. – apr. 2022).

Svendborg: “Iværksætteri i 10. kl.”

Et forretningsorienteret projekt på tværs i uddannelseskæden, fra 10. kl. til og med de merkantile ungdomsuddannelser. Med AR-kommunikationsmaterialer og repræsentanter fra erhvervslivet.

Svendborg HTX: “Skattejagt med Augmented Reality”

Et elevstyret og praksisrettet forløb, hvor elevernes finale læringsprodukt – en skattejagt med AR – fremover skal anvendes i brobygning for 8. klasser på HTX.

Vestfyn HHX: “Augmented Reality i Engelsk”

Nyt monofagligt forløb i Engelsk om New York og 9/11. Eleverne arbejdede med et svært emne ved at benytte AR som en ny cartooniseret tilgang.

Vestfyn HHX: “FN-Cube”

Augmentering af verdensmål i Cospaces, 5 moduler i Informatik C.

Svendborg HHX: “Fremtidens havn med Augmented Reality”

Et storskala projekt på tværs af HHX-årgange og i samarbejde med kultur- og erhvervslivet

Vestfyn: “Augmenteret SWOT-analyse” (GF2 og EUX)

Et modul med en augmenteret SWOT-analyse model, udarbejdet på HHX og gennemført indtil videre i EUD/EUX (april 2021)

Sønderborg EUX: “AR-svar på problemer i dagligdagen”

Et tværfagligt online forløb i Innovation og Informatik B. Eleverne fandt AR-svar på selv-identificerede problemstillinger i dagligdagen. Løsningerne blev forarbejdet i forretningsplaner.

Svendborg HTX: “Reklameplakat & AR-app”

Tværfagligt HTX-forløb ang. analyse og design af en reklameplakat med henvisning til en (selvudviklet) AR-app.

Vestfyn: “Introduktion til Cospaces”

Et modul i uddannelseskæden: fra SDU til HHX, fra HHX forenklet i brobygning til 8. klasser. Med 2 universitetsstuderende, 26 HHX-elever og 112 folkeskoleelever.

HHX: “AR-visualisering af Sønderborgs udvikling”

Et studieområdeforløb i digitalisering, med informatik, matematik og samfundsfag. AR-produktion i Zapworks. Med 150 elever, 7 undervisere og pressedækning af den afsluttende fernisering.

Sønderborg (GF1): “Business Ethics – skoæske med AR-kode”

Et virtuelt AR-lag oven på en skoæske med ekstra information og oplevelser for kunderne. Gennemført i afsætningsrettet Engelsk på GF1 (dec. 2021).

EUD Svendborg: “GF1-elever tester AR-profilkort”

Håndværkerelever bidrager med kommentarer og forslag til anvendelse af AR i brobygning for 8. klasser.

Vestfyn: “Augmenteret SWOT-analyse” (GF1)

Augmented Reality som introduktion til en abstrakt forretningsmodel og som et alternativ til bøger.

Vestfyn: “Augmenteret SWOT-analyse” (GF2 og EUX)

Et modul med en augmenteret SWOT-analyse model, udarbejdet på HHX og gennemført indtil videre i EUD/EUX (april 2021)

Svendborg: “Undervisningsmaterialer med AR til EUD”

EUD-undervisere i Svendborg har arbejdet med at fremstille deres egne faglige AR-undervisningsmaterialer, som bliver tilgængelige via Zap-koder på printede ID-kort. Materialerne skal bruges med elever i skibsmontør-, snedker- industritekniker- og mureruddannelsen.

Beskyttet: Mommark: “AR-blokdage på Universe”

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Svendborg: “Introduktion til AR og Zapworks”

Hvad er AR og hvor er det relevant? Eleverne afprøver Zapworks, Zappar og løser en præsentationsopgave. Gennemført på GF2 i faget Afsætning.

Sønderborg: “AR-intro til folkeskolelærere”

Lokale AR-workshops for udskolingslærere i hele Sønderborg Kommune (BC Syd, forår 2022).

Svendborg: “Iværksætteri i 10. kl.”

Et forretningsorienteret projekt på tværs i uddannelseskæden, fra 10. kl. til og med de merkantile ungdomsuddannelser. Med AR-kommunikationsmaterialer og repræsentanter fra erhvervslivet.

Beskyttet: Sønderborg: “Butiksindretning med AR”

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Vestfyn: “Skills stafet med AR” (iteration #2)

Augmenterede visitkort & MergeCube

Sønderborg: “Pakkepost med AR til 8. klasser & online introkurser”

Overraskede og begejstrede elever: “Yes – det virker!” “Jeg kunne rigtig godt lide det, at prøve de der apps og den måde at præsentere.”

Svendborg: “Brobygning med AR & virtuelt åbent hus”

Når Corona-begrænsninger åbner døren til nye virkeligheder.

Vestfyn: “Hvad er AR og hvad kan det bruges til?”

En introduktion til AR for 10. kl. elever fra Assens Kommune på Det Blå Gymnasium Vestfyn. Med fokus på anvendelsesmuligheder for AR i forskellige brancher.

Vestfyn: “Introduktion til Cospaces”

Et modul i uddannelseskæden: fra SDU til HHX, fra HHX forenklet i brobygning til 8. klasser. Med 2 universitetsstuderende, 26 HHX-elever og 112 folkeskoleelever.

Vestfyn: “AR-visitkort på Skills Stafet” (iteration #1)

Augmentering af visitkort med personlige profiler og video, som supplement til konkurrencerne på Skills Stafet. For 12 skolers 8. klasser i Assens Kommune.