Vestfyn: Skills stafet med AR (iteration #2), sept. 2021

Forløbet er en aktualisering af “AR-visitkort på Skills stafet, sept. 2019” (iteration #1).

OM FORLØBET
Gennemført i september 2021 sideløbende og som et ekstraordinært supplement til de igangværende konkurrencer på Skills Stafet. I forløbet fik alle deltagere udleveret deres egne AR-visitkort med hver deres billede og navn, samt film og information om Det Blå Gymnasium Vestfyn lagt ind som AR.
Elever og undervisere
I alt 410 elever fra 12 folkeskolers 8. klasser i Assens Kommune, med HHX/EUD underviser og direktør Carsten Hogrefe, suppleret med 2 tidligere HHX-elever. 20 folkeskolelærere deltog.

Konceptet er udviklet på DBG Vestfyn, af Carsten Hogrefe

UNDERVISNINGSDESIGN
Læringsmål:

  • At opnå en forståelse af uddannelsessystemet og at “der er flere veje til målet”
  • At opnå en idé om de nye teknologier der bruges i virksomheder
  • Mødet med virksomheder skal synliggøre det en merkantil uddannelse kan gå ud på
  • At få idéer til forskellige karriereveje og forståelse for planlægning af karriereveje

Indhold og rammer:

Forløbet var tilrettelagt som følgende:

  1. 45 min. introduktion til AR via kommercielle eksempler, med adgang til AR via MergeCube.
  2. Elevernes pitches af i alt 10 virksomheder
  3. Gennemgang af erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser
  4. Konkurrence i Skills Stafet

Eleverne modtog hver et ark med MergeCube til selvkonstruktion, som de fik med hjem.

Læringsproces:

Eleverne blev præsenteret for AR som et nyt medie, men producerede ikke selv Augmented Reality (som i iteration #1). Dette valg var blevet truffet til fordel for et et fokus på virksomheder, der også fungerer som praktikvirksomheder for EUD-uddannelserne. Eleverne fik præsenteret 10 virksomheder, som de efterfølgende fik fordelt mellem sig i grupper á 6 elever. Opgaven var at forestille sig, de var ansat i virksomheden og skulle præsentere såvel virksomheden som fokus på et bestemt produkt/en bestemt produkt kategori, som passede med årstiden og/eller ramte tidens trend med grøn omstilling og bæredygtighed. Herved skulle eleverne arbejde med begrebet målgruppe.

Elev (HHX) – elev (grundskole) indgik i processen.

Evalueringer:

Undervisernes efterfølgende betragtninger ang. forløbets effekter:

Konceptet syntes at virke på de unges oplevelse af de læringsprocesser og metoder, som en merkantil erhvervsuddannelse kan byde på. Via visitkortene fik de unge et attraktivt fysisk informationsprodukt med hjem, til videre overvejelse af deres senere uddannelsesvalg sammen med deres forældre. Via rammesætningen blev eleverne opmærksomme på de kommercielle anvendelsesmuligheder af AR. Sammenlagt bidrog forløbet til at fremme de unges STEM-kompetencer.

DIGITAL PRODUKTION
Forløbet lagde op til, at eleverne selv afprøvede AR efterfølgende. Til dette formål fik eleverne udleveret MergeCube som et ark til selvkonstruktion.

De illustrerende grafiske materialer til AR-visitkortene var blevet udarbejdet af underviseren og en grafiker, imens filmen var lavet af HHX-studerende.

DIGITAL DANNELSE
Eleverne opdagede AR som et nyt digitalt medie og som understøttelse af fagligt indhold.
OMVERDEN
Uddannelseskæde og karrierelæring:

Forløbet blev gennemført i rammerne af Skills Stafet og udvidede sigtet om at give de unge fra 8. klasserne indsigt i det faglige indhold og de metoder, der praktiseres i de erhvervsrettede grunduddannelser. Desuden blev der relateret til muligheder med AR i erhvervslivet, og dermed gjort opmærksom på diverse kommercielle aspekter.

De unges karrierelæring blev bevidst fremmet via anvendelse af et skema om karriereplanlægning, som eleverne udfyldte i løbet af arrangementet. 2 tidligere HHX studerende (pige og drenge) fungerede som rollemodeller, samtidig med at de  unge voksne bistod 8. klasse-eleverne i at arbejde med deres karriereplaner.

Deltagerne i Skills stafetten fik udleveret en lille A5 mappe hver med hver deres personlige AR-visitkort, en MergeCbe til selvkonstruktion, et skema til karriereplanlægning og et par infofoldere.