Vi arbejder med Augmented Reality i undervisningen for at møde fremtiden nu

Om Augmented Reality

Virkeligheden udvides eller forstærkes med Augmented Reality (AR).

Vi kender teknologien fra diverse spil. Men meget mere er muligt. Man kan nu fx se et nyt møbel i eget hjem ved hjælp af en AR-app, fremstille egne 3D visitkort, eller mekanikeren kan arbejde på en motor, mens den kører virtuelt.

I undervisningen

7.590 elever fra Vestfyn, Svendborg og Sønderborg har i perioden ult. 2019 – juni 2022 arbejdet med AR-apps, med merkantile AR-innovationsprojekter, og med let kodning. I de erhvervsgymnasiale tekniske uddannelser har nogle af de unge selv afprøvet avanceret AR-programmering.

Inspiration er kommet fra erhvervslivet, imens Syddansk Universitet har leveret teknologisk og didaktisk ekspertise.

Didaktik

Modellen “ROBOdidaktik”, som blev udviklet og implementeret i løbet af flere uddannelsesprojekter i Region Syddanmark, er blevet illustreret og gjort interaktiv med Augmented Reality og videoberetninger. Modellen er nu udgivet som en app til både Android smartphones og Iphones.

“ROBOdidaktik” er blevet benyttet ved planlægning og evaluering af undervisning med digital produktion.

Afslutning og fremtid

,
ARducation er afsluttet planmæssigt og afrapporteret. Resultater og metodikker lever videre, og meget med AR er allerede i gang!

Hvordan vi fortsætter

,
En videreførelse på alle 3 projektskoler og SDU er planlagt. Nytænkningen bygger på de lokale succeser og inspiration fra samarbejdspartnerne. Se udvalgte eksempler for den nære fremtid.

Et stærkt partnerskab