Vi arbejder med Augmented Reality i undervisningen for at møde fremtiden nu

Om Augmented Reality

Virkeligheden udvides eller forstærkes med Augmented Reality (AR).

Vi kender teknologien fra diverse spil. Men meget mere er muligt. Man kan nu fx se et nyt møbel i eget hjem ved hjælp af en AR-app, fremstille egne 3D visitkort, eller mekanikeren kan arbejde på en motor, mens den kører virtuelt.

I undervisningen

Op til 10.000 elever fra Vestfyn, Svendborg og Sønderborg vil arbejde med AR-apps og med merkantile AR-innovationsprojekter. I de erhvervsgymnasiale tekniske uddannelser vil nogle af de unge selv afprøve AR-programmering.

Inspiration kommer fra erhvervslivet, imens Syddansk Universitet leverer teknologisk og didaktisk ekspertise.

Didaktik

Modellen “ROBOdidaktik”, der er blevet udviklet og implementeret i flere uddannelsesprojekter i Region Syddanmark, skal illustreres og gøres interaktiv ved hjælp af Augmented reality.

“ROBOdidaktik” benyttes ved planlægning og evaluering af undervisning med teknologisk produktion.

Kick-off, ÆNDRET til 2 workshops

,
Kick-off er ændret fra d. 25. marts i Glamsbjerg til 2 workshops, grundet de Corona-relaterede disponeringer for uddannelsesinstitutionerne. Den første  workshop finder sted d. 17. april i Odense. Den anden workshop aftales nærmere for perioden maj/juni 2020.

HHX: "AR-visualisering af Sønderborgs udvikling"

,
Et studieområdeforløb i digitalisering, med informatik, matematik og samfundsfag. AR-produktion Zapworks. Med 150 elever, 7 undervisere og pressedækning af den afsluttende fernisering.

Et stærkt partnerskab