EUD Svendborg: GF1 elever tester AR-profilkort for maleruddannelsen

OM FORLØBET
Formålet med et kort forløb på 45 min. var at få vurderet den kommunikative værdi af Augmented Reality for målgruppen af unge mellem 14 – 18 år med potentiel interesse i en håndværkeruddannelse. Gennemført d. 18. nov. 2021 på Grundforløb 1, på uddannelsesretningen for maler, murer, snedker og tømrer.
Elever og undervisere
15 murer- og tømrerelever, alle drenge, 16-18 år, og udvalgt til formålet. Selvom kommende malerelever vil være målgruppen for anvendelsen af AR-kortet, var malerelever blevet fravalgt til afprøvningen for at undgå forudindtagethed.

Koncept og undervisning: Elena Petersen og Helle Ersing, faglærere på maleruddannelsen, Svendborg Erhvervsskole

UNDERVISNINGSDESIGN
Læringsmål 

Eleverne skal kunne tilgå Augmented Reality via en app og vurdere mediets anvendelighed i uddannelseskontekst.

Indhold, opgave, rammer

Forløbet foregik som et ekstraordinært modul på GF1.

  1. Oplæg med introduktion til AR og afdækning af elevernes kendskab til AR (Pokemon Go)
  2. Elevernes afprøvning af AR-kortet
  3. Klassedialog om anvendelighed af AR-kortet for brobygningselever, v.hj.a. STARFISH modellen

Pædagogiske metoder 

Forløbet var lærerstyret og blev gennemført i form af en klassedialog, baseret på elevernes individuelle afprøvning af app´en.

Elevernes meddesign kom i spil ved at elevernes kommentarer vil få medindflydelse på den videre udvikling af brobygning med AR.

Evalueringer

Efter introduktionen til AR, fik ca. halvdelen af eleverne en erkendelse af, at de faktisk allerede brugte AR i bl.a. spil. Dermed kunne teknologien sættes i en oplevelsesbaseret kontekst.

Lærerne benyttede STARFISH diagrammet (anvendes også i software udvikling) til at få elevernes feedback på AR-profilkortet. Generelt blev AR-kortet oplevet som en positiv overraskelse og “en god idé”. Eleverne foreslog at anvende kortet i brobygning på erhvervsskolen og som erstatning for brochurer.

Konklusionerne på evalueringen vil blive omsat til en optimering af AR-kortet, sammenfattet i følgende pointer. Der tilføjes:

  • Fakta om uddannelsen – kort beskrevet, inkl. information om de formelle adgangskrav og link til Uddannelsesguiden (UG)
  • Flere korte videoer, heriblandt “en dag i en virksomhed”/”følg en lærlings arbejdsdag” og en illustration af afdelingens faciliteter, med og uden elever
  • En konkret beskrivelse af værktøj og brug i virksomheder

Desuden overvejes målgrupper, tid og sted for afprøvning af AR-kortet med brobygningselever, på baggrund af konklusioner fra forløbet.

DIGITAL PRODUKTION
Valg af teknologier

Den digitale AR-produktion var blevet foretaget af underviserne forud undervisningsforløbet. Platformen Zapworks var blevet valgt til formålet pga. dens enkelthed og nemme tilgængelighed.

Elevernes digitale arbejde bestod i at tilgå Augmented Reality via app´en Zappar og at forholde sig til det faglige indhold i de virtuelle lag.

Iterative designprocesser

Elevernes tilbagemeldinger får indflydelse på den videre udvikling af AR-kortets faglige indhold. Underviserne vil arbejde videre med at udforske de teknologiske muligheder, som Zapworks byder på, inden AR-kortet skal anvendes næste gang. Der trækkes på skolens egne AR-eksperter til formålet.

DIGITAL DANNELSE
Trods den korte varighed af forløbet, berørte det elevernes digitale dannelse, idet eleverne fik indsigt i, hvordan smartphones og nye medier kan anvendes til specifikke faglige formål. Eleverne fik koblet deres håndværksfaglighed på perspektiver med brandnye teknologier, som dermed fik individuel relevans i faglig kontekst.

Ved at forholde sig til det givne formål med AR-kortet, tog eleverne kritisk stilling til nytteværdien af AR generelt og optimeringsmuligheder mere specifikt.

OMVERDEN
Forløbet relaterede til uddannelseskæden (8. kl. > EUD) og elevernes egne oplevelser af valgprocesser. Det stod klart for eleverne, at nye teknologier får mere og mere indflydelse på valgprocesserne (karrierelæring). Samtidig gjorde eleverne opmærksom på, at et tilvalg af en erhvervsuddannelse som karrierevej indebar også at forholde sig til det givne erhverv og processer på arbejdspladserne.

Eleverne afprøver AR individuelt.

Små videofilm, lavet af malerelever, vil indgå i det videreudviklede AR-kort. Videoerne vil dokumentere de gode og kreative lokaleforhold der haves på maleruddannelsen.

Det er oplagt at benytte sig af Augmented Reality i det visuelle malerfag og illustrere farvernes verden på nye spændende måder.