Nyheder

Aktuelt i projektet

Infobreve

Vestfyn: "FN-Cube"

,
Augmentering af verdensmål i Cospaces, 5 moduler i Informatik C.

Avanceret tech-workshop for undervisere (intro til Unity)

,
23. aug. 2021, Svendborg: Tech-workshop i Unity, til undervisning i AR på avanceret niveau.

Netværksmøde #3, 25. marts 2021

,
Netværksmøde #3 - igen med inspiration udefra og med systematisk udveksling om egne AR-forløb.

Sønderborg: "Pakkepost med AR til 8. klasser & online introkurser"

,
Overraskede og begejstrede elever: "Yes - det virker!" "Jeg kunne rigtig godt lide det, at prøve de der apps og den måde at præsentere."

Svendborg: "Brobygning med AR & virtuelt åbent hus"

,
Når Corona-begrænsninger åbner døren til nye virkeligheder.

Web-udveksling: AR i virtuel brobygning & virtuelt åbent hus

, ,
4. feb. 2021., 12.30 - 14.00 - kun for projektdeltagerne.

Omtale af ARducation

Omtale af ARducation indgår i en artikel i Aktuel Naturvidenskab (nr. 6/2020).

Vestfyn: "Hvad er AR og hvad kan det bruges til?"

,
En introduktion til AR for 10. kl. elever fra Assens Kommune på Det Blå Gymnasium Vestfyn. Med fokus på anvendelsesmuligheder for AR i forskellige brancher.

Svendborg: "Undervisningsmaterialer med AR til EUD"

,
EUD-undervisere i Svendborg har arbejdet med at fremstille deres egne faglige AR-undervisningsmaterialer, som bliver tilgængelige via Zap-koder på printede ID-kort. Materialerne skal bruges med elever i skibsmontør-, snedker- industritekniker- og mureruddannelsen.

Opstartsworkshop (2)

, ,
Opstartsworkshop (2) i Svendborg byder på indsigt i de muligheder, som AR i undervisningen kan give, samt at sikre et fælles forståelsesgrundlag for projektets mål og aktiviteter. Deltagerne i denne workshop er underviserne og projektlederne fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. En tilsvarende workshop er gennemført for Sønderborg og Vestfyn.

AR-app af ROBOdidaktik

, ,
AR-app til undervisning med digital produktion: En prototype af projektets AR-app har set dagens lys! App´en illustrerer elementerne i modellen ROBOdidaktik med augmented reality og skal bruges i lærerworkshops.

Opstartsworkshop (1)

,
Projektets oprindelige kick-off måtte ændres til 2 opstartsworkshops grundet de Corona-relaterede begrænsninger. Af samme grund gennemføres workshop (1) virtuelt. Ikke desto mindre skal faglig inspiration og erfaringer deles, samt de første produktioner præsenteres.

Kick-off, ÆNDRET til 2 workshops

,
Kick-off er ændret fra d. 25. marts i Glamsbjerg til 2 workshops, grundet de Corona-relaterede disponeringer for uddannelsesinstitutionerne. Den første  workshop finder sted d. 17. april i Odense. Den anden workshop aftales nærmere for perioden maj/juni 2020.

HHX: "AR-visualisering af Sønderborgs udvikling"

,
Et studieområdeforløb i digitalisering, med informatik, matematik og samfundsfag. AR-produktion i Zapworks. Med 150 elever, 7 undervisere og pressedækning af den afsluttende fernisering.

Igang!

De første erfaringer med AR i undervisningen indsamles allerede i løbet af januar-marts 2020, og endda inden projektets officielle kick-off.