Partnere

Et stærkt partnerskab på tværs af Syddanmark

Konsortiet

3 erhvervsskoler og -gymnasier samarbejder ligeligt om udvikling og implementering af undervisningsaktiviteterne.
Syddansk Universitet understøtter med teknologisk ekspertise og AR-teknologisk produktion, med AR-virtualisering af projektets didaktiske model og med lærerkvalificering.

Det Blå Gymnasium Vestfyn varetager projektejerskabet og -administration. Den praktiske projektledelse er uddelegeret til Moeve aps og indebærer facilitering og monitorering af projektets produktion og fremdrift, faglig dokumentation og publikation, dialog med interessenter m.m. Projektledelsen understøtter SDUs bidrag organisatorisk og fagligt.

Overordnede beslutninger og konklusioner tages i en styregruppe, bestående af rektorer og uddannelsesledere fra de 4 partnerinstitutioner. Styregruppens processer faciliteres af projektledelsen.

Samarbejdspartnere

På Vestfyn og i kommunerne Sønderborg og Svendborg tilknyttes grundskoler med forskellige udskolingsklasser mhp. aktiviteter i overgangen til ungdomsuddannelse.
Ungdomsuddannelserne vil tilknytte relevante lokale virksomheder mhp. praksisrettede cases til undervisningsbrug og andet erhvervsrettet samarbejde.

Følgegruppe

ARducation ledsages af en følgegruppe med særlige interessenter og eksperter. Følgegruppen bidrager med perspektivering af projektets (mellem-)resultater. Følgegruppen mødes 3 x i løbet af projektet, hvor gruppens drøftelser faciliteres af projektledelsen.

Følgegruppen består af eksperter fra følgende organisationer:

Syddansk Universitet

SDU deltager og bidrager i projektet med forskere og studerende fra Mærsk Instituttet.