Sønderborg: Pakkepost med AR til 8. klasser & online introkurser

OM FORLØBET
Forløbet “Pakkepost med AR til 8. klasser” var foranlediget af de aktuelle Corona-restriktioner i januar-februar 2021 og erstattede den ordinære brobygning for 800 elever i 8. klasser i Sønderborg Kommune. Pakkeposten blev fulgt op af online introkurser i ugerne 5-6 samt 8, 9, 10, 11 / 2021 af Det Blå Gymnasium og erhvervsskolen Sønderborg.
Elever og undervisere
I alt knap 850 elever fra 8. klasser i Sønderborg Kommune (folkeskoler, friskoler, privatskoler). Konceptet er udviklet på Business College Syd, af udviklingskonsulent Bente Thomsen, BC Syd. Med bidrag fra undervisere, ledere og kontorpersonale fra BC Syd. UU Sønderborg har bidraget med kontaktoplysninger på de deltagende elever.
UNDERVISNINGSDESIGN
Læringsmål for 8. klasse eleverne:

 • At få indsigt i en merkantil gymnasial uddannelse på BC Syd, hvad angår det faglige indhold, læringsmiljøet og karrieremulighederne efterfølgende
 • At få en fornemmelse for den arbejdsmæssige virkelighed, som en merkantil gymnasial uddannelse beskæftiger sig med

Indhold og rammer:

Brobygningen var tilrettelagt som en fuld virtuel aktivitetspakke der kunne tilgås via en fysisk pakkepost. Pakkeposten blev leveret af BC Syd til samtlige elevers postkasser, koordineret med UU Sønderborg. Pakkeposten blev fulgt op på i online introkurser á 45 min. Introkurserne indgik som et af modulerne af det samlede online arrangementer fra ungdomsuddannelserne for 8. klasser i Sønderborg.

Rammen om de virtuelle aktiviteter var en 3D-optagelse af skolen og lokalerne, samt fortællinger fra lærere og elever, optaget i januar 2021.

Faget Afsætning var valgt bevidst som et af de centrale profilfag på en merkantil ungdomsuddannelse.

3 apps blev benyttet: Zappar, wanna kicks og inkhunter, hvoraf de to sidstnævnte kunne relateres direkte til faget Afsætning.

Materialer i pakkeposten:

 1. Diverse infoflyers om det faglige indhold, om læringsmiljøet på skolen og om karrieremuligheder. Via Zap-koder på materialerne med adgang til videoberetninger og rundvisning på skolen.
 2. 2 Postkort fra HHX-elever til 8. klasser
 3. Konkurrence med mulighed for at vinde en præmie
 4. Et par bolsjer

Online introkursus:

 1. Oplæg om AR
 2. Eleverne prøver AR på deres egne smartphones
 3. Samtale med 3. g elev fra HHX (elevens erfaringer)
 4. Opsamling og tilbagemelding fra eleverne

Pædagogiske metoder og elevernes læringsproces:

Pakkeposten som metode kombinerede den saglige informative tilgang med en legende eksplorativ tilgang. Ved at benytte en up-coming teknologi som AR formidlede man skolens teknologisk innovative status, som samtidig relaterer til den kommercielle virkelighed.

Den fysiske materialepakke kunne derudover samtidig appellere til en mere taktik læringsstil. De unge blev inddraget aktivt og fysisk, trods distancen og den ikke-synkrone interaktion med skolen. Ved at benytte apps, udover de fysiske flyers, appellerede man til de unges egne kommunikationsformer via smartphone.

I introkurset kombinerede underviseren den informative formidling om AR og HHX-uddannelsen med relationsdannelse og hands-on for eleverne. I kurset var indlagt tid til praktisk afprøvning af AR-apps og dialog om dem. På underviserens opfordring meldte eleverne tilbage på afprøvning af AR-apps og tilkendegav også deres holdninger til anvendelse af teknologien generelt. Inddragelse af HHX-eleven foregik i form af dialog mellem underviser og eleven, understøttet af illustrationer af skolemiljøet.

Evalueringer:

 • BC Syd tracker aktiveringstal i AR-apps.
 • Besvarelser af konkurrenceopgaven
 • Tilbagemeldinger i introkurserne

Uddrag af elevcitater: “Det ser megagodt ud – op på Instagram med det!” (om AR-apps). “Jeg kunne rigtig godt lide det. At prøve de her apps. Kunne godt lide den måde, det hele blev præsenteret på.” (om introkurset). “Jeg tror, vi kan lære rigtig meget her.” (om HHX)

DIGITAL PRODUKTION
Udstyr og programmer til produktion: 3D-scan og Zapworks, grafisk produktion.

Brobygningen omhandlede ikke digital produktion, men anvendelse af 3 AR-apps: Zappar, wanna kicks og inkhunter. Download og anvendelse af apps foregik eksplorativt for eleverne hos dem selv i eget hjem.

DIGITAL DANNELSE
De unge og deres familier blev via materialerne i pakkeposten præsenteret for en endnu innovativ teknologi og fik dermed en oplevelse af nye teknologiske muligheder, dels i uddannelsessammenhænge, dels i erhvervslivet. 

Sammenlagt kan brobygningen på distance med AR have bidraget til at fremme af de unges STEM-kompetencer og if. elevfeedback også have fremmet lysten til at lære mere. 

Enkelte elever bidrog også med kritiske bemærkninger om AR-teknologien og tog dermed stilling til teknologiens fordele og ulemper generelt.

OMVERDEN
Forløbet bidrog til elevernes karrierelæring. Via brobygningen kunne eleverne få et indtryk af, hvordan nye teknologier indgår i undervisningen på en merkantil ungdomsuddannelse i Sønderborg.

Inddragelse af cases fra erhvervslivet gav de unge en oplevelse af, at der undervises erhvervsrettet, heriblandt hvordan AR kobler den virtuelle med den fysiske verden og hvordan AR kan skabe merværdi i afsætningsprocesser.

Foto fra artikel i Sønderborg Nyt, 2. feb. 2021: “Små æsker med info og opgaver skal få skoleelever til at vælge Det Blå Gymnasium”

Desuden publiceret i Jyske Vestkysten, 6. feb. 2021: “Gymnasium undgår aflysning: Har nytænkt brobygning”

Når man ikke må mødes fysisk, må man skabe en virtuel bro. Med denne grundtanke cyklede og kørte medarbejdere fra Business College Syd ud til knap 850 elever i Sønderborg Kommune og afleverede små pakker med koderne til den virtuelle bro.

Pakke indeholdt forskellige informationsmaterialer i et flot design og med faktuel info om uddannelsen såvel som indtryk fra læringsmiljøet på skolen. Heriblandt  2 postkort fra HHX-elever til 8. klasser.

Ved at accesse AR-koderne (Zappar) på materialerne, kunne de unge og deres forældre tage en virtuel rundtur på skolen og de faglige miljøer på skolen.

Ved at downloade yderligere to apps, kunne de unge selv opleve, hvordan augmented reality bruges til markedsføring og afprøvning af produkter på distance. Begge dele havde til formål at give indsigt i den praktiske omsætning af profilfaget Afsætning.

Fra introkurset i TEAMS: Ca. 30 elever lytter og interagerer med underviseren og HHX-eleven i løbet af de 45 min. Eleverne downloader AR-apps og bruger dem i løbet af introkurset.

 • 2016

  Milestone 1

 • 2017

  Milestone 2

  2017

 • 2018

  Milestone 3