Vestfyn: AR-visitkort på Skills Stafet – sept. 2019

OM FORLØBET
Gennemført i september 2019 sideløbende og som et ekstraordinært supplement til de igangværende konkurrencer på Skills Stafet. I forløbet fremstillede alle elever deres egne AR-visitkort. 
Elever og undervisere
I alt 450 elever fra 12 folkeskolers 8. klasser i Assens Kommune, med forskellige EUD- og HHX-undervisere på forløbets stationer.

Konceptet er udviklet på DBG Vestfyn, af Carsten Hogrefe, Alexander Gam Østergaard og Helle Belin, med Bente Thomsen, Business College Syd, som advisor.

UNDERVISNINGSDESIGN
Læringsmål: Produktion af personlige AR-visitkort.

Indhold og rammer:

Forløbet var tilrettelagt med et samlet tidsforbrug på ca. 80 min., fordelt over varigheden af skills stafetten på DBG Vestfyn. Forløbet fandt sted på forskellige stationer i diverse lokaler på EUD-afdelingen af DBG Vestfyn: Kantine, computerlokale og klasselokale.  

Kronologiske sektioner i forløbet:

 1. I løbet af de første 45 min.: Eleverne blev fotograferet + udarbejdede stikord til en præsentationsvideo af sig selv (CV) + registrerede sig selv i Zapworks i pc-lokale.
 2. Organisatoriske opgaver for underviserne: Elevernes Zap-koder fra pc´erne + produktion af visitkort (studiekort printer) med elevernes billede, navn og Zapkode.
 3. Elevernes optagelse af videofilm af sig selv (via kamera i skolernes pc´er, med automatisk filarkivering) + upload af videoerne til Zapworks.
 4. Udlevering af visitkortene til eleverne.
 5. Underviseroplæg om brug af AR i business: demonstration af diverse AR-apps fra kommercielle virksomheder (møbler, legetøj, vin, sko). 

Elevernes opgaver / læringsprodukter:

 1. Registrering og redigering i Zapworks. Download og anvendelse af Zappar-app.
 2. Optagelse af personlig videopræsentation om sig selv. Upload af video til Zapworks.
 3. Kort profilbeskrivelse af sig selv.

Læringsproces: Eleverne arbejdede selvstændigt, parvist med AR-produktionen og dernæst individuelt. Perspektiveret med oplæg fra underviser.

Undervisningsmaterialer: Instruerende manualer, manual (1), manual (2).

Evalueringer:

 • Stort set samtlige 450 elever nåede det tilsigtede læringsmål om produktion af et personligt augmentered studiekort. Tilbagemeldinger fra de unge omhandlede, at “AR-opgaven havde løftet hele dagen”. Underviserne observerede særligt “wow-effekten” af at kunne se sig selv i lokalet på en film, samtidig med at kunne se den fysiske verden.
 • Undervisernes efterfølgende betragtninger ang. forløbets effekter: Den største og vigtigste effekt bestod i, at konceptet syntes at virke på de unges oplevelse af de læringsprocesser og metoder, som en merkantil erhvervsuddannelse kan byde på. Via visitkortene fik de unge et attraktivt fysisk informationsprodukt med hjem, til videre overvejelse af deres senere uddannelsesvalg sammen med deres forældre. Via rammesætningen blev eleverne opmærksomme på de kommercielle anvendelsesmuligheder af AR. Sammenlagt bidrog forløbet til at fremme de unges STEM-kompetencer.
DIGITAL PRODUKTION
Udstyr: Et computerlokale (12 pc´er), en kortprinter og elevernes egne smartphones til fremvisning af AR-visitkortene.

Teknologier:

 • Eleverne arbejdede med Zapworks og konstruerede dermed den ”Zapkode”, som vhj. af app’en Zappar gør det muligt at se deres videofilm.
 • Eleverne arbejdede i rammerne af de øvrige givne teknologier på skolen: studiekortproduktion, kameraer i pc´er, autoarkivering. Dermed var nogle af de væsentlige potentielle fejlkilder i vidt omfang udelukket.
DIGITAL DANNELSE
Eleverne opdagede AR som et nyt digitalt medie og som understøttelse af fagligt indhold.

Eleverne arbejdede parvist i praksisfællesskaber.

Forløbet fulgte en klar rammesætning, både ift. tidsstyring, lokationer, indholdsmæssige kravspecifikationer og teknisk produktion. Dermed var forløbet styret, men fik alligevel individuel relevans, idet de unge arbejdede med deres egne profiler for visitkortene.

OMVERDEN
Uddannelseskæden og karrierelæring:

Forløbet blev gennemført i rammerne af Skills Stafet og udvidede yderligere sigtet om at give de unge fra 8. klasserne indsigt i fagligt indhold og de metoder, der praktikseres i erhvervsuddannelserne. Desuden blev der relateret til muligheder med AR i erhvervslivet, og dermed gjort opmærksom på diverse kommercielle aspekter.

Augmenterede visitkort

Almindelige studiekort printes med individuelle koder. Koderne scannes i Zappar-app´en og giver adgang til elevernes videoproduktioner som augmented reality.

En video afspilles på smartphone eller tablet samtidig med, at brugeren ser den virkelighed som brugeren befinder sig i fysisk.