HHX Vestfyn: Augmented Reality i Engelsk-undervisningen (sept. 2021)

OM FORLØBET
Gennemført d. 7. okt. 2021, som et monofagligt modul fra et forløb i Engelsk om New York og 9/11 over 10 uger (34 moduler). Formålet med modulet var dels at afprøve AR i et sprogfag, dels at teste et nyt online værktøj mhp. at producere AR-visualiseringer som læringsmaterialer  for elever (HoloLink).
Elever og undervisere
HHX, 2.g, 28 antal elever, med en let overvægt af drenge, ca. 17-18 år.

Koncept og undervisning: Kat Weber Hansen, lektor i Engelsk, i samarbejde med programmører fra HoloLink.

UNDERVISNINGSDESIGN
Læringsmål (se læreplanen)

Eleverne skal kunne

 • forstå mundtlige engelske samtaler om faglige emner
 • gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede tekster
 • perspektivere tekster generelt og samfundsmæssigt
 • analysere aktuelle forhold i amerikanske regioner
 • udvikle deres forståelse af digitale mediers mulige bidrag til faglig læring

Indhold, opgave, rammer

Elevernes opgave i forløbet var at bearbejde emnet “9/11”. Som forberedelse til timen havde eleverne set videointerviews med 5 mennesker, der fortæller om deres oplevelser ved terrorangrebet den 11. september 2001 i New York.

En opgave med Augmented Reality fungerede a) som en opsummering af forberedelsen og b) som oplæg til videre undersøgelse med supplerende materiale om terrorangrebet:

 1. Et printet forankringsbillede sammenholdes med en bunke på 20 puslebrikker, der har enten et billede eller et udsagn, og en del af en QR-kode på bagsiden. Opgavesvar noteres løbende på et blankt stykke papir. Eleverne matcher 4 puslebrikker (bestående af 2 udsagn og 2 billeder, der tilhører den samme person).
 2. Når 4 matchende puslebrikker er fundet, vendes de og QRkoden arrangeres, så den kan aflæses med smartphone kameraet. QR-koden og aktiverer AR-visualiseringen på forankringsbilledet.
 3. Hvert komplet puslespil indeholder en AR-scene med en opgave, der skal besvares. Svaret noteres.
 4. Besvarelse af opgaverne skal godkendes af underviseren.
 5. Faglig opsummering i plenum og opsamling på hele øvelsen.

Download underviserens beskrivelse (PDF). De fysiske puslebrikker og forankringsbilleder genbruges til anden undervisning.

Download underviserens opgaver med augmentering af fagligt indhold (tilgængelig via QR-koder):

Underviserens forberedelsestid: i alt 5 timer for teknologisk produktion og didaktiseringen.

Elevernes læringsprodukter

Elevernes opgaveløsninger bestod i:

a) at mestre den teknologiske tilgang til ny viden om det faglige emne

b) at levere faglige fakta via augmenteringerne, baseret på underviserens opgavespørgsmål

c) at have foretaget en opsamling på de terrorrelaterede begivenheder d. 11. sept. 2001 i New York

Pædagogiske metoder

Forløbet var stramt lærerstyret. Eleverne arbejdede i grupper á 3 efter eget valg, hvor eleverne brugte hinanden som ressourcer og supplerede hinanden fagligt og praktisk.

Evalueringer:

Eleverne erfarede at kunne benytte deres smartphones til fagrelateret arbejde, hvilket gav anledning til dialog om digital dannelse. Flere elever lærte at overkomme tekniske frustrationer ifm. augmenteringerne.

Eleverne benyttede lokalets muligheder for at udforske AR-elementerne. Samarbejdet imellem eleverne blev styrket via arbejdsdeling og fælles udforskning af AR.

Underviseren skønnede, at AR bidrog til at relativere det voldsomme emne, som der blev arbejdet med (“9/11”). Ved at eleverne benyttede AR, blev temaet mere håndterbart (”cartoon stilisering” baseret på begrænsningerne i HoloLink). Dermed blev medieanvendelsen et afbræk til den virkelighedsrelaterede dokumentation.

If. underviseren ville forløbet kunne blive gennemført på EUD-niveau. En videreudvikling af forløbet kunne bestå i, at eleverne selv producerer AR-elementer v.hj.a. HoloLink.

DIGITAL PRODUKTION
Valg af teknologier

Den digitale AR-produktion var blevet foretaget af underviseren forud undervisningsforløbet. Platformen HoloLink var blevet valgt til formålet, dels pga. dens enkelthed og nemme tilgængelighed, dels da AR-elementerne kan tilgås via almindelige QR-koder. QR-koderne kan også aflæses nemt, selv når de er sat sammen i brikker efter at være blevet klippet op i flere dele.

Elevernes digitale arbejde bestod i at tilgå Augmented Reality via QR-koder og at forholde sig til det faglige indhold i de virtuelle lag.

Iterative designprocesser

Underviserens erfaringer med platformen HoloLink tilgik producenterne bag HoloLink og fik indflydelse på den videre  udvikling af platformen. Heri indgik kommentarer til bl.a. funktionsknapper, placering og størrelse af AR-elementer i rummet og load-tiderne.

DIGITAL DANNELSE
Forløbet fik indirekte betydning for elevernes digitale dannelse, idet eleverne fik indsigt i, hvordan smartphones og nye medier kan anvendes til givne faglige formål. Eleverne kunne desuden relatere til tidligere mere almene og kommercielt udrettede introduktioner til Augmented Reality på skolen. I forløbet blev der opnået en relevans for at arbejde med AR i forhold til netop de givne læringsmål. 

Eleverne arbejdede i praksisfællesskaber á 3, med både den praktiske udforskning af augmenteringerne og de faglige løsninger på underviserens opgaver. Rollerne blev ikke eksplicit fordelt, men eleverne støttede og supplerede hinanden.

OMVERDEN
Forløbet omhandlede et vigtigt samfundsfagligt tema, som blev belyst ved hjælp af en ny digital teknologi. AR relativerede ´de svære ting´ og muliggjorde at eleverne kunne beskæftige sig med dem på anden vis end i en mere ordinær dokumentationsbaseret tilgang. Dermed erfarede eleverne, at der kan være flere tilgange til alvorlige emner, som også kan resultere i refleksioner. Teknologien blev oplevet som en ny emotionel adgangsform til problembaserede fakta.

Eleverne forholdt sig med etiske overvejelser til et svært emne, baseret et “cartoon udtryk” i augmenteringerne. Dette udtryk kunne bringe  et emne op for unge mennesker, der endnu ikke selv var født på det givne katastrofetidspunkt.

Forankringsbillede

Eleverne fik adgang til augmenteringerne ved at sammensætte billeder som puslebrikker og derigennem finde frem til QR-koder. Augmenteringerne relaterede til begivenheder (scener) på et forankringsbillede.

Øvelser der var indlejret i AR-visualiseringerne

 • “Listen to the interview with a man, who was in the North Tower after the collision” – [Eleven trykker på telefonen, der fører til et videoklip.]
 • “How many people made it out of the two towers after the towers collapsed?” – [Eleven trykker på et link til et Googleresultat, som de noterer.]
 • “What locations were hit on 9/11 and in which order?” – [Eleven trykker på eksplosionen, som linker til en tidslinje over angrebene.]
 • “Find statistics about the long-term consequences of 9/11 for the first responders and firemen. What sort of illnesses and physical ailments do they suffer from?” – [Eleverne søger på nettet og noterer deres fund.]
 • “How many babies were born in the US on September 11th?” – [Eleven præsenteres for 3 valgmuligheder.]