Svendborg 10. klasser: Brobygning med AR & virtuelt åbent hus

OM FORLØBET
Forløbet “Brobygning med AR & virtuelt åbent hus” tilføjede AR-elementer og 3D til de klassiske præsentationer af de muligheder, der ligger i en ungdomsuddannelse på HHX/HTX i Svendborg. Gennemført som fysiske brobygningsbesøg af HHX og HTX Svendborg på kommunens grundskoler i november/december 2020. Videreudviklet til en ren virtuel gennemførelse i uge 3 / 2021.

Virtuelt åbent hus blev gennemført d. 30. jan., 9. feb. og 23. feb. 2021.

Elever og undervisere
Brobygning nov.-dec. 2020:  I alt ca. 670 elever fra 7 grundskoler/efterskoler i Svendborg Kommune, gennemført af brobygningsansvarlige Christina Fisch-Thomsen og Lars Buch.

Virtuelt åbent hus, jan.-feb. 2021: (undervisere, elever)

UNDERVISNINGSDESIGN
Læringsmål:

 • Udskolingseleverne skal opnå viden om indhold og undervisningsformer på en merkantil hhv. teknisk gymnasial ungdomsuddannelse
 • Udskolingseleverne skal opnå en oplevelse af de særlige kendetegn for en merkantil hhv. teknisk gymnasial ungdomsuddannelse i Svendborg, heriblandt hvad angår læringsmiljø og  innovative tilgange til undervisning

Indhold og rammer:

Brobygningen foregik i form af personlige præsentationer for op til flere klasser adgangen, med en varighed på 45 min. Afholdt på skolerne. Indhold:

 1. Kort om studiet
 2. Kort om profilfagene afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi (HHX)
 3. Case fra praksis
 4. Øvrig information tilgængelig via augmenterede kort (studiekort format)

Virtuelt åbent hus:

Tilretteagt som et online arrangement, hvor gæster (unge og forældre) kunne opleve skolens arealer og faciliteter virtuelt samt komme i personlig live-dialog med undervisere og nuværende elever. Live-delen af arrangementet foregik i TEAMS rum.

Pædagogiske metoder og elevernes læringsproces:

Brobygning:

 • Studievejledernes klassiske præsentationer af HHX/HTX blev suppleret med omdeling af studiekort med påtrykte Zap-koder. Igennem Zap-koder kunne eleverne få adgang til videooptagelser af ledelse, elever og undervisere på HTX/HHX.
 • Faglig caseopgave med elev-elev præsentation og dialog, samt aktivering af grundskoleeleverne
 • Mulighed for supplerende information og oplevelse af skolen via de udleverede studiekort med AR-koder

Evalueringer:

Brobygningen, som evalueret af de brobygningsansvarlige: Eleverne oplevede at HHX/HTX har fokus på innovative løsninger. Ved at bruge studiekort med AR, positionerede skolen sig i elevernes bevidsthed på en måde der adskiller sig fra andre ungdomsuddannelser. Eleverne tog kortene med hjem og havde dermed en konkret mulighed for at kunne videregive oplevelsen og informationerne til forældre og venner.

(Antal clicks)

Virtuelt åbent hus:

 • Skolen har modtaget mange ros af forældre for en “professionel gennemførelse” af det virtuelle åbent-hus arrangementet. Især mulighed for at være i dialog med både elever og lærere har betydet noget, idet både HHX og HTX er mindre gymnasier, hvor kendskab til hinanden og relationerne spiller en stor rolle. Det er lykkedes at formidle, at “Der er plads til alle, man er ikke bare et nummer”.
 • De virtuelle virkemidler har udvidet den geografiske radius for skolens naturlige målgrupper på Syd- og Midtfyn. Derfor vil man baseret på de nye erfaringer også i fremtiden inddrage de virtuelle muligheder videst muligt, selvom den fysiske oplevelse af åbent-hus arrangementer igen vil være første prioritet fremover.
DIGITAL PRODUKTION
Brobygning: Som teknologi blev Zapworks anvendt til augmentering af videoer. Zap-koder trykt på studiekort (kort-printer). De unge downloadede og benyttede app´en Zappar for adgang til yderligere information og oplevelser.

Virtuelt åbent hus:

 • SESG benyttede sig pga. tidspresset af en professionel leverandør til 3D-scan (Google Street maps kameraer) og videooptagelser af ledere, undervisere, studievejledere og elever. Der skal fremover identificeres muligheder også for medieproduktion af skolens egne tekniske eksperter.
 • Live-delen af arrangementet foregik i TEAMS-rum.
 • Det virtuelle åbne hus blev understøttet af markedsføring via social media (Facebook, Instagram) og lokal radio. Desuden via en lukket Facebook gruppe for udveksling imellem skolens undervisere.
DIGITAL DANNELSE
Elevernes stiftede bekendtskab med en for dem ny teknologi (Zappar) og fik dermed en oplevelse af nye teknologiske muligheder, som et bidrag til at fremme deres STEM-kompetencer.

Det virtuelle åbent hus arrangement er stadig innovation i Danmark. Kombinationen mellem live møder og rundture i det virtuelle rum blander virkeligheder, udfordrer brugernes forståelse af normalitet og formidler et indtryk af fremtidige muligheder i kraft af nye teknologier.

OMVERDEN
Forløbet var designet til at bidrage til elevernes karrierelæring. Via brobygningen fik eleverne et indtryk af, hvordan nye teknologier indgår i undervisningen på erhvervsgymnasierne i Svendborg.

Inddragelse af cases fra erhvervslivet gav de unge en forståelse for, hvordan der undervises praksisbaseret og praksisrettet på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

I brobygningspræsentationen og foldere for HHX indgik Zap-koder, som giver adgang til yderligere information og videoer med ledere, studievejledere og elever.

Det virtuelle åbent hus bød også på en virtuel rundtur på lokationen, hvor gæsterne har mulighed for at lytte til rektor, uddannelsesleder, studievejleder og elever undervejs.

Modellen over Svendborg Erhvervsgymnasiers lokation, med ankerpunkter for videoberetningerne.