Vestfyn: SWOT-analyse med Augmented Reality

OM FORLØBET
Forløbet er motiveret af, at mange elever har svært ved at finde en tilgang til analysemodellen SWOT, samt at forstå forskel mellem modellens 4 dimensioner. Augmenteringen skal give eleverne en legende oplevelse, fremkalde deres nysgerrighed og alt i alt understøtte en eksplorativ tilgang hos eleverne. Det skal afprøves, om/hvordan den taktile håndtering af en tankemodel påvirker indlæringen og hukommelsen positivt.

Forløbet er planlagt for efteråret 2020, med implementering på HHX og i EUD, på Vestfyn, samt muligvis på et skills arrangement (uger 36, 37, 38).

Elever og undervisere
  1. HHX, 1. g, i faget Informatik C, som et forløb på 4 moduler á 80 min., for 2 klasser á 28 elever, med omtrent ligelig kønsfordeling.
  2. Merkantil EUD, grundforløb (endnu ikke specificeret)
  3. I alt knap 500 elever fra folkeskoler i Assens Kommune (Vissenbjerg, Peder Villemoes, Hårby, Strandmølle, Ebberup, Glamsbjerg, Tommerup, Aarup, Tallerup, Frøbjerg/Orte samt Glamsbjerg Friskole), muligvis som del af skills, endnu ikke afklaret

Konceptet er udviklet på DBG Vestfyn af it-underviser Alexander Gam Østergaard, i samarbejde med Carsten Hogrefe (underviser i økonomi og samfundsfag) samt Janne Fløjstrup (underviser i dansk, engelsk og psykologi).

UNDERVISNINGSDESIGN
Undervisningen tilrettelægges som et tværfagligt modul til anvendelse og blokprogrammering af AR i Cospaces, med afsæt i teori og den efterfølgende praktiske anvendelse i faget Afsætning.

Modulet for HHX vil have højere kompleksitet og krav end modulet for EUD (og evt. 8. kl.-eleverne.)

Varighed:

  • HHX: 4 moduler á 80 min. med afprøvning og programmering af AR – alle moduler foregår i klasseværelset
  • EUD: 4 moduler á 80 min., heraf 3 moduler med SWOT-analysen og AR, 1 modul til samarbejde med en virksomhed – alle moduler foregår i klasseværelset

Indhold og læringsaktiviteter: (endnu uafklaret)

Undervisningsmaterialer:

Elevernes opgaver / læringsprodukter: (endnu uafklaret)

Læringsproces: (endnu uafklaret)

DIGITAL PRODUKTION
Teknologier: Eleverne vil lære at fremstille AR-produkter i CoSpaces, som anvender et 3D-udviklingsmiljø med blokprogrammering (et uddannelsesrettet program). Co-spaces kombineres i dette forløb med Mergecube, som er en fysisk terning til fremme af AR/VR læringsforløb. Merge Cube og Co-spaces interagerer, og der er adgang via Co-spaces app´en til de færdigudviklede AR-produkter.

Arbejds- og designprocesserne: (endnu ikke planlagt)

Worked examples: Underviserne  har fremstillet en prototype af en augmenteret SWOT-analyse. (Endnu uafklaret, om/hordan eleverne vil kunne arbejde videre med denne prototype som worked example.)

Underviserne benytter en legende og eksplorativ tilgang, hvor eleverne selv vil vælge fokus og rækkefølge samt skabe sammenhæng. Underviserne vil træde til og assisterer i tilfælde af problemer eller spørgsmål.

DIGITAL DANNELSE
Eleverne vil opdage AR som et nyt digitalt medie og i et konkret samspil med fagligt indhold (SWOT analysen). Dermed vil eleverne opleve, hvordan og hvornår AR giver mening samt inddrage etiske betragtninger.

Eleverne vil arbejde i praksisfællesskaber (endnu ikke konkretiseret).

Eleverne vil træne deres analytiske fremgangsmåde og planlægning via blokprogrammeringen, samt oparbejde nye teknologiske evner og sammenlagt styrke deres computational thinking.

OMVERDEN
Karrierelæring kan komme i spil for EUDs vedkommende, da det er påtænkt at tilknytte en virksomhed til forløbet. Eleverne vil kunne opleve, hvordan deres it-faglige kunnen og deres analytiske færdigheder kan omsættes i praksis i erhvervslivet.

Digitalisering i samfundet  er naturligt integreret i forløbet på HHX-niveau, idet betydningen af augmented reality vil blive en eksplicit del af forløbet.

Erhvervsliv og værdiskabelse: Om muligt, tilknyttes en virksomhed til forløbet på EUD-niveau. Her vil eleverne benytte SWOT-modellen for at belyse den eventuelle merværdi ved at implementere AR til virksomhedens formål (fx i markedsføring, salg, produktkendskab m.m.).

Animationen indeholder beskrivelser af terningens sider (= SWOT-modellen). Se animationen som AR:

  1. Installer Co-spaces som app på din smartphone
  2. Vælg “Galleri”
  3. Søg på “SWOT mergecube”
  4. Klik på “Afspil” og dernæst på AR-ikonet
  5. Udforsk modellen! (Flyt manuelt på modellen for at læse siderne.)

Skolen har indgået aftale med MergeCube om brug af konceptet i undervisningen. Derfor må skolen udlevere en brochure med en skabelon til folde-selv-cube. Brochuren indeholder samtidig information om uddannelserne på skolen.