HHX Vestfyn: Verdensmål i Cospaces

Augmentering af verdensmålene #3, 4, 7, 10 og 12 i Cospaces og til senere anvendelse v.hj.a. MergeCube.

Gennemføres d. 24. sept. på HHX Vestfyn i Informatik C, 1. g. Beskrivelse følger.

Underviser: Alexander Gram Østergaard, Informatik.