crossingIT (2017-2019)

Undervisningsforløb med programmering

crossingIT (jan. 2017 – juni 2019) er blevet gennemført som et netværksprojekt på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Billund, Vejle, Svendborg og Haderslev.

Underviserne har arbejdet med programmering, hvor man har bestræbt os på at skabe faglig sammenhæng fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. Virksomheder har været inddraget, deres behov og deres viden. Modellen ROBOdidaktik er blevet benyttet for at evaluere projektets forløb. Læs mere i “Undervisning i programmering NU”, 2019, Lamscheck-Nielsen og Majgaard, ekstrakt af evalueringsrapport, Teknologipagten (2019).

Undervisningsforløbene i crossingIT er konstrueret med så stor en sammenhæng som mulig mellem forløb på erhvervsgymnasiet og forløb på/med folkeskolen: it-teknologisk såvel som indholdsmæssigt. Forløbene med programmering er tilpasset uddannelsernes faglige sigte og kompetencemål.

På erhvervsgymnasier

I crossingIT har man implementeret programmeringsforløb på:

  • de merkantile gymnasier (HHX) i Tønder, Sønderborg, Grindsted, Varde, Haderslev, Vejle og Svendborg
  • de tekniske  gymnasier (HTX) i Svendborg og Grindsted

I udskolingen

I hver af de 7 projektkommuner Tønder, Sønderborg, Haderslev, Varde, Billund, Vejle og Svendborg har HHX og HTX tilknyttet grundskoler.

Ungdomsuddannelserne bidrager til brobygningsforløb eller valgfag, med events, til klubarbejde eller andre frivilligarrangementer.

Varde: “Hour of Code med elev-elev for 10. kl.” (2019)

Elev-elev: Introduktion af elever fra 10 Campus Vardes Gym-linje til programmering og tutoring af HHX-elever, 3. g. Valgfrit bundne opgaver eller selvstændig spiludvikling.

Det Blå Gymnasium Sønderborg: “GameJam 2018”

Et forløb med spilprogrammering for 5 HHX-klasser, gennemført d. 18. dec. 2018 som en heldagsevent med opfølgende vinderkåring.

Tønder HHX: “Terminsprøve over forbedringer af en virksomheds hjemmeside”

Gennemført i samarbejde med organisationen Hagges, der organiserer Tønder Festival (2018).

Svendborg: “Brobygning med droner” (2017-2018)

Gennemført på HTX for 8.-10. klasser fra flere forskellige folkeskoler i Svendborg og omegn. Brobygningen indgår i et valgfagskatalog i rammerne af et skolesamarbejde.

Vejle: “Digital skills og production” (2018-2019)

Gennemført af Campus Vejle, Vinding- og Mølholm skole som et valgfag i folkeskolen i løbet af 2018 og 2019. Eleverne arbejdede med forskellige former for digital produktion og produktudvikling i projektorienteret undervisning med bl.a. prototyper på moderne legetøj, robotter, egne spillemaskiner og videoredigering.

Billund: “Digital Dannelse i udskolingen” (2019)

Gennemført i feb. 2019, som en portefølje af 4 forløb for samtlige 6.-9. klasser på Billundskolen. Forløbene omhandlede digital dannelse med fokus på datahåndtering, i en tematisk sammenhæng.