crossingIT (2017-2019)

Undervisningsforløb med programmering

crossingIT (jan. 2017 – juni 2019) er blevet gennemført som et netværksprojekt på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Billund, Vejle, Svendborg og Haderslev.

Underviserne har arbejdet med programmering, hvor man har bestræbt os på at skabe faglig sammenhæng fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. Virksomheder har været inddraget, deres behov og deres viden. Modellen ROBOdidaktik er blevet benyttet for at evaluere projektets forløb. Læs mere i “Undervisning i programmering NU”, 2019, Lamscheck-Nielsen og Majgaard, ekstrakt af evalueringsrapport, Teknologipagten (2019).

Undervisningsforløbene i crossingIT er konstrueret med så stor en sammenhæng som mulig mellem forløb på erhvervsgymnasiet og forløb på/med folkeskolen: it-teknologisk såvel som indholdsmæssigt. Forløbene med programmering er tilpasset uddannelsernes faglige sigte og kompetencemål.

På erhvervsgymnasier

I crossingIT har man implementeret programmeringsforløb på:

  • de merkantile gymnasier (HHX) i Tønder, Sønderborg, Grindsted, Varde, Haderslev og Vejle
  • de tekniske  gymnasier (HTX) i Svendborg og Grindsted

I udskolingen

I hver af de 7 projektkommuner Tønder, Sønderborg, Haderslev, Varde, Billund, Vejle og Svendborg har HHX og HTX tilknyttet grundskoler.

Ungdomsuddannelserne bidrager til brobygningsforløb eller valgfag, med events, til klubarbejde eller andre frivilligarrangementer.

Click here to add your own text

Click here to add your own text