AR-forløb for folkeskolelærere i Sønderborg, forår 2022

Tech-workshops for undervisere indgår i ARducation og har bidraget til inspiration og kvalificering af de lokale undervisningsforløb på erhvervsskolerne/-gymnasierne i Sønderborg, Svendborg og Vestfyn.

I projektets slutfase er der blevet overskud til lokale workshops også for folkeskolelærere i Sønderborg. Formålet er yderligere at styrke uddannelseskæden ved at give grundskolelærerne indsigt i de teknologier og undervisningsmetoder, eleverne møder i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

OM FORLØBENE
Gennemført som forskellige korterevarende enheder i løbet af forår 2022 i Sønderborg, af undervisere fra Business College Syd, i samarbejde med Sønderborg Kommune og eksperter fra bl.a. AR-platformen Hololink.
Elever og undervisere
Workshops for folkeskolelærere i Sønderborg retter sig først og fremmest mod lærere i udskolingen, hhv. it-pædagogiske vejledere (eller tilsvarende) på grundskolerne.

Koncept og undervisning: Digital konsulent Bente Thomsen, Ida Lildholdt Jacobsen og Hans-Peter Kjær, alle Business College Syd, hhv. Det Blå Gymnasium Sønderborg.

Gennemført for 25 grundskolelærere fra Dybbølskole, udskolingen, og 18 folkeskolelærere  fra sammenlagt alle folkeskoler i Sønderborg Kommune.

UNDERVISNINGSDESIGN
Formålet med en introduktion af “Læring med Augmented Reality” til folkeskolelærerne er:

 • at deltagerne opnår indsigt i Augmented Reality som en innovativ vækstteknologi i brancherne
 • at iværksætte didaktiske og pædagogiske refleksioner hos deltagerne over Augmented Reality i undervisning i uddannelseskæden og på ungdomsuddannelserne, samt i udskolingen
 • at tilbyde deltagerne afprøvning af simple AR-platforme mhp. at opnå førstehånds erfaringer

Læringsmål ved brug af AR i undervisningen på udskolingsniveau skal selv identificeres af de deltagende lærere ift. til de gældende bekendtgørelser for deres fag.

Pædagogiske metoder og indhold

De forskellige tilbud til folkeskolelærerne bestod i:

 • et oplæg med formidling af viden og demonstration af de teknologiske muligheder  med AR i kommercielle kontekst og til undervisningsformål
 • en tech-workshop med en introduktion til simple funktioner ,…….

Det pædagogiske fokus ved anvendelse af AR med elever er på understøttelse af  “motivation, leg og taktilitet”. I undervisningen kan der eksperimenteres med AR ved forskellige tematikker og problemstillinger, heriblandt i bearbejdning af salgssituationer, diagnosticering og fejlfinding. Påtænkes elevernes egen digitale produktion, kan AR indgå som fx præsentationsværktøj, i et orienteringsløb med eleverne og lad dem stå for posterne, i billed- eller boganalyser eller Escape rooms. 

Download præsentation fra BC Syds undervisere (marts 2022).

Deltagernes meddesign Forberedelsen og valg af emner, teknologier og metoder var foregået i dialog med skolelederen hhv. koordinatoren i Sønderborg Kommune. Ved fremtidig videreudvikling vil deltagerne kunne arbejde med egne AR-produktioner til brug i egen faglig undervisning.

Evalueringen blev foretaget sammen med arrangørerne af lærerworkshops, og en opfølgning blev besluttet.

I forløbene kunne BC Syd underviserne referere til evalueringer med egne elever efter gennemførte AR-undervisningsforløb. Erfaringer viser således, at:

 • Eleverne aktiveres ved at arbejde med teknologien – også fysisk
 • Eleverne tager ejerskab gennem eksperimenterne med teknologien
 • De teknisk dygtige er hurtigt i gang og får et boost af at hjælpe andre – også læreren
 • Teknologien kan også appellere til teknisk svage elever, da det appellerer til kreativitet og leg
 • Teknologien har en stærk motiverende faktor

Samtidig skal der bestå klarhed over, at “AR er ikke den hellige gral”, ikke kan erstatte god undervisning og at “God AR kræver mange penge og meget tid”. Dermed vil egne AR-produktioner ikke kunne modsvare den høje kvalitet, som kommercielle AR-produkter har i de gængse medier. En forventningsafstemning hos lærere og elever er dermed nødvendig. 

DIGITAL PRODUKTION
Valg af teknologier Zapworks / Zappar såvel som CoSpaces blev valgt i præsentationerne fra BC Syd, efter drøftelse med skolelederen og velvidende, at teknologierne endnu ikke er fuldt modnede. I præsentationen fik deltagerne mulighed for at afprøve Zappar og tilgå AR.

I lærerworkshoppen med HoloLink vil deltagerne få mulighed for egen digital produktion. HoloLink blev valgt som en ny dansk platform, hvor adgang til AR foregår via QR-kode (i stedet for en downloaded app). Dermed fjernes en klassisk barriere hos brugerne, der i udgangspunktet typisk vil undgå at downloade flere apps.

Metoder

 • I præsentationerne blev deltagerne instrueret i download af app´en Zappar og tilgang af augmenteringer.
 • I tech-workshoppen med HoloLink vil deltagerne arbejde i en kombination af instruerende og eksperimenterende tilgang.

Deltagernes faglige refleksion handlede i første omgang om valg og transfer af de teknologiske og didaktiske muligheder til egen undervisning med elever i udskolingen. Den teknisk-faglige refleksion over de egne og elevernes digitale produktioner er nødt til at blive foretaget i en senere implementeringsfase.

DIGITAL DANNELSE
Fokus i de forskellige forløbsaktiviteter var hovedsagelig på AR som teknologi og på dens kommercielle og didaktiske potentialer. Men underviserne formidlede også nødvendigheden for at fremme elevernes egen digitale produktion, som et skridt videre fra deres daglige forbrugerrolle. Dermed pointerede forløbene også behovet for en forståelse af etiske dilemmaer og for at imødekomme de stigende krav om teknisle kompetencer.

Sammenlagt peger forløbene ind i folkeskolens opgave at fremme børnenes digitale myndiggørelse. Undervisning om og med Augmented Reality kan være et af bidragene i denne opgave.

OMVERDEN
Lærerworkshops´ene understøttede sammenhængen i uddannelseskæden mellem udskolingen og de merkantile ungdomsuddannelser. Underviserne fra Business College Syd gav konkret indsigt i anvendelse af innovative teknologier, både i brobygningsaktiviteter og i fag som Informatik B og C.

Ved at trække konkrete faglige eksempler fra erhvervslivet ind i præsentationerne, kunne underviserne fra BC Syd tydeliggøre den kommercielle merværdi, som Augmented Realiy også kan udgøre.

Slutteligt vil den nye viden hos folkeskolelærerne også kunne styrke deres elevers karrierelæring og bidrage til deres uddannelsesvalg.

Glimt fra workshops

Underviserne fra BC Syd overraskede deltagerne med en række AR-eksempler, også fra de unges dagligdag som IT-forbrugere. Eksempler fra egen merkantil undervisning indgik fra både centrale merkantile fag og fra almene fag (dansk, engelsk).

HoloLink er en ny dansk-initieret AR-producerende platform, der endnu er under finjustering. Undervisere fra ARducations projektskoler og studerende fra Syddansk Universitet er blevet præsenteret for platformen og har afprøvet den dels i en tech workshop, dels i undervisningen på Det Blå Gymnasium Vestfyn. Se forløbsbeskrivelse “Augmented Reality i Engelsk”.