ARducation er afsluttet planmæssigt og afrapporteret. Resultater og metodikker lever videre, og meget med AR er allerede i gang!

En videreførelse på alle 3 projektskoler og SDU er planlagt. Nytænkningen bygger på de lokale succeser og inspiration fra samarbejdspartnerne. Se udvalgte eksempler for den nære fremtid.

Vi er stolte af at have fået formidlet projektets rige mellemresultater i Region Syddanmarks nyhedsbrev!

Et virtuelt AR-lag oven på en skoæske med ekstra information og oplevelser for kunderne. Gennemført i afsætningsrettet Engelsk på GF1 (dec. 2021).

Et forretningsorienteret projekt på tværs i uddannelseskæden, fra 10. kl. til og med de merkantile ungdomsuddannelser. Med AR-kommunikationsmaterialer og repræsentanter fra erhvervslivet.

Nyt monofagligt forløb i Engelsk om New York og 9/11. Eleverne arbejdede med et svært emne ved at benytte AR som en ny cartooniseret tilgang.

10th Nov. 2021: Vocational teacher, Janne Fløjstrup, Business College Vestfyn, and project manager Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, will present findings about the application of AR for the support of learning processes in VET.

Augmentering af verdensmål i Cospaces, 5 moduler i Informatik C.