Opstartsworkshop (2) i Svendborg byder på indsigt i de muligheder, som AR i undervisningen kan give, samt at sikre et fælles forståelsesgrundlag for projektets mål og aktiviteter. Deltagerne i denne workshop er underviserne og projektlederne fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. En tilsvarende workshop er gennemført for Sønderborg og Vestfyn.

AR-app til undervisning med digital produktion: En prototype af projektets AR-app har set dagens lys!
App´en illustrerer elementerne i modellen ROBOdidaktik med augmented reality og skal bruges i lærerworkshops.

Projektets oprindelige kick-off måtte ændres til 2 opstartsworkshops grundet de Corona-relaterede begrænsninger. Af samme grund gennemføres workshop (1) virtuelt. Ikke desto mindre skal faglig inspiration og erfaringer deles, samt de første produktioner præsenteres.

Kick-off er ændret fra d. 25. marts i Glamsbjerg til 2 workshops, grundet de Corona-relaterede disponeringer for uddannelsesinstitutionerne.
Den første  workshop finder sted d. 17. april i Odense. Den anden workshop aftales nærmere for perioden maj/juni 2020.

Et studieområdeforløb i digitalisering, med informatik, matematik og samfundsfag. AR-produktion i Zapworks. Med 150 elever, 7 undervisere og pressedækning af den afsluttende fernisering.

De første erfaringer med AR i undervisningen indsamles allerede i løbet af januar-marts 2020, og endda inden projektets officielle kick-off.