Afslutning og fremtid

Det storproducerende projekt ARducation er blevet afsluttet planmæssigt pr. 30. juni 2022. Resultaterne er dokumenteret og evalueret, og slutrapporten er indsendt til Region Syddanmark, ledsaget af SDUs dybdeevaluering af muligheder og forhindringer ved undervisning med Augmented Reality.

Slutrapporten er baseret på projektets resultater og bidrag fra projektpartnerne. Der er gjort rede for bl.a. de 28 unikke undervisningsforløb med talrige gentagelser og iterationer, såvel som for virtualisering af modellen ROBOdidaktik. Desuden beskriver rapporten, hvordan projektet har forankret projektresultaterne og har imødegået risici og forhindringer undervejs.

SDUs kvalitative evaluering refererer til 15 (af de 28) unikke undervisningsforløb med et didaktisk, pædagogisk og organisatorisk fokus. De 15 udvalgte forløb gengiver samlet forskelligheden i omfang, den geografiske og faglige bredde i ARDucation, de forskellige uddannelsesniveauer, samt brug af forskellige AR-teknologier og projektets udadvendte sigte.

Den obligatoriske eksterne effektmåling, baseret på en forandringsteori, foregik i rammerne af Regionens aftale med konsulentvirksomheden COWI. Effektmålingen fokuserede udelukkende på de erhvervsgymnasiale elever som målgruppe. Projektpartnerne sigtede imod, at “80 % af de deltagende elever giver udtryk for at have fået nye innovative it-færdigheder, og de kan anvende disse færdigheder kompetent i en erhvervsrettet praksissammenhæng”.

Projektets resultater og metodikker lever videre, også efter projektets afslutning.

Hver partnerorganisation har allerede nu skitseret deres aktiviteter med Augmented Reality i det nye studieår 2022/2023.

Også appversionen af ROBOdidaktik modellen har et efterliv. App´en såvel som websitet ARducation vedligeholdes i regi af projektets partnerskab og med Det Blå Gymnasium Vestfyn som ansvarshavende koordinator.

Projektpartnerne såvel som projektledelsen har arbejdet systematisk med at formidle og udbrede resultater allerede undervejs i projektet, i de egne organisationer og i mange andre sammenhænge. Denne udbredelse vil fortsætte, især  i forbindelse med modellen ROBOdidaktik.