Netværksmøde #3 – igen med inspiration udefra og med systematisk udveksling om egne AR-forløb.

Opstartsworkshop (2) i Svendborg byder på indsigt i de muligheder, som AR i undervisningen kan give, samt at sikre et fælles forståelsesgrundlag for projektets mål og aktiviteter. Deltagerne i denne workshop er underviserne og projektlederne fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. En tilsvarende workshop er gennemført for Sønderborg og Vestfyn.

Projektets oprindelige kick-off måtte ændres til 2 opstartsworkshops grundet de Corona-relaterede begrænsninger. Af samme grund gennemføres workshop (1) virtuelt. Ikke desto mindre skal faglig inspiration og erfaringer deles, samt de første produktioner præsenteres.

Kick-off er ændret fra d. 25. marts i Glamsbjerg til 2 workshops, grundet de Corona-relaterede disponeringer for uddannelsesinstitutionerne.
Den første  workshop finder sted d. 17. april i Odense. Den anden workshop aftales nærmere for perioden maj/juni 2020.