Et SO-forløb for hele 1.g med 190 elever med informatik, samfundsfag og matematik, hvor elevteams byggede hver deres Metaverse med AR-elementer.

Et flerfagligt projekt med AR, centreret om 6 klassers studieture i 2.g (feb. – apr. 2022).

Et forretningsorienteret projekt på tværs i uddannelseskæden, fra 10. kl. til og med de merkantile ungdomsuddannelser. Med AR-kommunikationsmaterialer og repræsentanter fra erhvervslivet.

Et elevstyret og praksisrettet forløb, hvor elevernes finale læringsprodukt – en skattejagt med AR – fremover skal anvendes i brobygning for 8. klasser på HTX.

Nyt monofagligt forløb i Engelsk om New York og 9/11. Eleverne arbejdede med et svært emne ved at benytte AR som en ny cartooniseret tilgang.

Augmentering af verdensmål i Cospaces, 5 moduler i Informatik C.

Et storskala projekt på tværs af HHX-årgange og i samarbejde med kultur- og erhvervslivet

Et modul med en augmenteret SWOT-analyse model, udarbejdet på HHX og gennemført indtil videre i EUD/EUX (april 2021)

Et tværfagligt online forløb i Innovation og Informatik B. Eleverne fandt AR-svar på selv-identificerede problemstillinger i dagligdagen. Løsningerne blev forarbejdet i forretningsplaner.

Tværfagligt HTX-forløb ang. analyse og design af en reklameplakat med henvisning til en (selvudviklet) AR-app.