Augmentering af verdensmål i Cospaces, 5 moduler i Informatik C.

Et tværfagligt online forløb i Innovation og Informatik B. Eleverne fandt AR-svar på selv-identificerede problemstillinger i dagligdagen. Løsningerne blev forarbejdet i forretningsplaner.

Tværfagligt HTX-forløb ang. analyse og design af en reklameplakat med henvisning til en (selvudviklet) AR-app.

Et modul i uddannelseskæden: fra SDU til HHX, fra HHX forenklet i brobygning til 8. klasser. Med 2 universitetsstuderende, 26 HHX-elever og 112 folkeskoleelever.

Et studieområdeforløb i digitalisering, med informatik, matematik og samfundsfag. AR-produktion i Zapworks. Med 150 elever, 7 undervisere og pressedækning af den afsluttende fernisering.