EUD-workshop: Produktion af undervisningsmaterialer med AR

Formål

Formålet med workshoppen er, at deltagerne producerer undervisningsmaterialer med augmented reality (AR) til hver deres fagområde.

Dermed skal eleverne efterfølgende opleve at blive introduceret til anvendelse af AR-apps på deres fagområder.

Sammenlagt sigtes imod at styrke elevernes teknologiske handleevne (ROBOdidaktik > digital dannelse) og at identificere hvordan AR kan skabe merværdi for fagområderne (ROBOdidaktik > undervisningsdesign og omverden).

Deltagerne

Deltagerne er undervisere på de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, samt food-uddannelserne, i projektet ARducation.

Program, 17. nov. og 3. dec., kl. 14.15 – 16.15

Deltagerne producerer hver deres materiale. Slutproduktet består af et kort (studiekort-format) med påtrykt information om materialet, samt AR-scanningskode til det visualiserede indhold. Billeder, filmklip, tekster m.m. fra fagområdet kan indgå.

Der produceres i det lettilgængelige program Zap.works, og publikation foregår via app´en Zappar.

Der kan arbejdes i faggrupper, om ønsket.

Instruktion og assistance v/ lektor Jan Nielsen, HHX Svendborg og studerende Jakob Most, SDU/MSc in Engineering

De 2 workshops bygger ovenpå hinanden.

Forberedelse

(Yderligere specifikation kan forekomme)

  • Deltagerne bedes at have downloaded app´en Zappar til deres smartphones.
  • Vælg et afgrænset fagligt emne, som man ønsker at visualisere på sit fagområde (fx fejlfinding ved motorstop). Medbring relevante råmaterialer, såsom illustrationer, filmklip, beskrivelser etc.

Praktisk og tilmelding

Tilmelding venligst kun online og senest d. 10. nov. Link til tilmeldingsskemaet er fremsendt samtidig med invitation pr. mail.

De 2  workshops afholdes på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. Adresse og lokaleangivelse vil fremgå af deltagerbekræftelsen.

Der består samtidig mulighed for at tilmelde sig til virtuel deltagelse om formiddagen ved netværksmøde #3, 3. nov. 2020. Tilmelding senest d. 28. okt.

Eksempel på produktion af AR-kort

Produktion af kort (“visitkort”) ved hjælp af Zap.works og læsning af Zappar, er velafprøvet i flere forløb i ARducation.

Der er med god succes blevet gennemført brobygningsforløb med elever i Sønderborg og Vestfyn. Se bl.a. AR-visitkort på skills-stafet.