ARducation er afsluttet planmæssigt og afrapporteret. Resultater og metodikker lever videre, og meget med AR er allerede i gang!

En videreførelse på alle 3 projektskoler og SDU er planlagt. Nytænkningen bygger på de lokale succeser og inspiration fra samarbejdspartnerne. Se udvalgte eksempler for den nære fremtid.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.