Netværksmøde #3, 25. marts 2021 (hybrid)

Pga. de nuværende Corona-restriktioner afholder vi mødet igen som et “hybrid arrangement”. Mødet transmitteres fra Sønderborg, og der vil være videst muligt fysisk fremmøde fra projektdeltagerne i Sønderborg, imens projektdeltagerne fra Vestfyn og Svendborg vil deltage virtuelt. 

Netværksmødet går direkte over i en tech-workshop i Sønderborg, med fysisk deltagelse for EUD-undervisere fra Business College Syd.  

Formål

Netværksmødet skal bidrage med faglig og didaktisk inspiration til undervisningsforløb. Derudover vil deltagerne få kvalificeret deres koncepter, uanset om de er allerede gennemførte eller idéer under udvikling.

Deltagerne

Deltagerne på netværksmødet er undervisere der er tilknyttet projektet ARducation i Sønderborg, Vestfyn og Svendborg, samt dedikerede studerende fra SDU.

Program

OBS – forberedelse* er nødvendig.

10.00 – 10.30         Check-in & online hygge

10.30 – 10.45         Nyt i ARducationv/ Regina Lamscheck-Nielsen, projektkonsulent og Carsten Hogrefe, dir. Det Blå Gymnasium Vestfyn

10.45 – 11.30          Oplæg fra erhvervslivet:

  1. “Æg med live-streaming”: brandny voxpop om AR-app i detailhandlen v/ Philip Staib, Farmer´s Window
  2. AR i illustration af løftesystemer v/ Michael Kæmpe, Hovmand A/S

11.40 – 12.00          ROBOdidaktik app: Nyt & hot v/ Jakob Most, SDU-studerende

12.00 – 12.45         Frokostpause

12.45 – 14.00          Gennemførte | igangværende | påtænkte undervisningsforløb, se forberedelse* v/deltagerne

14.00 – 16.00         Kun for EUD-undervisere fra Sønderborg: Tech-workshop “Udvikling af AR-undervisningsmaterialer til eget fag v.hj.a. Zapworks” v/ Jakob Most, SDU-studerende, og Bente Thomsen, BC Syd

*Forberedelse

Ang. programpunkt kl. 12.45 – 14.00: Dette programpunkt vil blive optaget i TEAMS. Gunver Majgaard, SDU, vil gennemgå optagelsen efterfølgende og respondere dernæst med korte tilbagemeldinger til jer.

Medbring venligst jeres undervisningsforløb, uanset om de er gennemført for nyligt, igangværende eller på tegnebrættet.

Beskriv kort gerne ved hjælp af den didaktiske ramme for ROBOdidaktik. Vælg kun de elementer fra ROBOdidaktik, som er relevante for jeres forløb. Besvar dog, om muligt, også følgende:

  • Hvilket FN´s Verdensmål indgår i forløbet?
  • Hvis forløbet foregår i uddannelseskæden (brobygning el.lign.): Indgår lærer-lærer samarbejde? Indgår elev-elev samarbejde? Hvis ja, hvordan?
  • Hvordan er jeres forløb erhvervsrettet?
  • Hvis I har undervisningsmaterialer og elevproduktioner/læringsprodukter: Medbring gerne materialer, foto, screenshot el.lign.

Og husk titel :-)!

Tilmelding og praktisk info

Tilmelding venligst senest d. 19. marts 2021, og kun online via dette link. Adgangskoden er fremsendt sammen med invitation pr. mail, hhv. kan rekvireres hos jeres lokale projektledere.

Link til TEAMS sendes sammen med deltagerbekræftelsen.

Glimt fra praksis

AR understøtter forklaring af løftesystemer hos Hovmand A/S. Se video med virksomhedsejer Søren Hovmand om Hovmands Virtual Engineering App.

Aktuelt afprøvet ved en række Netto butikker: Den brandnye app fra Farmer´s Window giver forbrugerne mulighed for at live-opleve de høns, som har lagt de æg de står i hænderne med.

Screenshot fra online introkursus med AR for 8. klasser i Sønderborg, feb. 2021. Se forløbsbeskrivelse her.

Et cyklende AR-bud på vej til de hjemsendte 9.-10. klasse elever på Vestfyn (26. feb. 2021).