Tech-workshop: Intro til Unity, Svendborg, 23. aug. 2021

Deltagere

Deltagerne i denne workshop er undervisere på HTX / HHX / EUX med en vis grad af tekniske forudsætninger, men er ikke nødvendigvis IT-undervisere. Udvalgte, teknisk avancerede elever kan inviteres med. OBS – deltagelse kræver forberedelse, se nedenfor. 

I alt maks. 12 deltagere, af hensyn til det praktiske arbejde og interaktion i løbet af workshoppen.

Deltagerne kommer fra Svendborg Erhvervsgymnasier, samt De Blå Gymnasier i Sønderborg og Vestfyn.

OBS: På denne workshop arbejdes af ressourcegrunde kun med Windows- og Androidbaserede platforme!

Workshopledelse med instruktion og assistance v/ studerende Jakob Most, SDU/MSc in Engineering.

Formål & koncept

Unity er et stort og professionelt program, der kan bruges ved spiludvikling, til produktion af 3D-produkter i industrien eller transport, ved film- eller animationsprojekter og til real-world applikationer på arkitektur- og konstruktionsområdet.

Unity-workshoppen vil derfor kun kunne give deltagerne indsigt i et afgrænset område af Unity, mhp. håndtering af AR-elementer til givne formål. Deltagerne rustes til at kunne undervise elever i at installere og opsætte de nødvendige konti, samt at programmere for at kunne konstruere AR i Unity v.hj.a. Vuforia.

Sammenlagt sigtes imod at kunne tilbyde gymnasiale elever muligheder for avanceret AR-produktion (ROBOdidaktik > digital produktion), samtidig med at den teknologiske undervisning relaterer til omverdenen som kontekst (ROBOdidaktik > undervisningsdesign og omverden).

Indhold og program, 23. august, kl. 09.00 – maks. kl. 14.30

Tidspunkterne kan komme til at variere lidt, og mindre pauser indlægges efter behov, afhængig af deltagernes individuelle arbejde/gruppearbejde. 

09.00 – 09.20 Velkomst og formål med workshoppen i rammerne af ARducation

09.20 – 10.00  Introduktion til Unity Basics

10.00 – 11:00  Introduktion til Vuforia AR Engine og opsætning af Vuforia til Unity

11.00 – 11.30 AR-projekt, start

11.30 – 12.00  Frokost

12.00 – 12.45 AR-projekt, fortsat

12.45 – 14.00  Udvikling af Unity app, udgivelse af app og test

14.00 – 14.30 Unity & AR i undervisningen på HTX/HHX/EUX i rammerne af ARducation v/ deltagerne

Som output vil deltagerne have et 3D-objekt med en animation udgivet som en app på deres telefon.

Slutteligt vil deltagerne udveksle deres overvejelser / planer om implementering af Unity i undervisningen. Modellen ROBOdidaktik vil blive brugt til formålet.

Forberedelse nødvendig! 

Læringsmål

  • Deltageren kan installere og opsætte Unity Hub, Unity, Unity ID, Vuforia ID og Vuforia
  • Deltageren kan opsætte et image target i Unity ved brug af Vuforia
  • Deltageren kan indsætte og importere 3D elementer, samt animere et objekt (3D element)
  • Deltageren kan eksportere projektet som app og teste det

Forberedelse

Deltagerne bedes at have installeret Unity forudgående. Installationen kan være tidskrævende, hvilket der IKKE er afsat ressourcer til på workshopdagen (!). De tilmeldte deltagere modtager en installationsguide umiddelbart ved tilmelding. Man kan henvende sig til workshopleder Jakob Most i tilfælde af spørgsmål INDEN workshoppen.

Medbring:

  1. Laptop (Windows), oplader, ekstern mus
  2. Smartphone (Android, opdateret til vs. 8.1 eller højere), oplader
  3. Foreløbig idé til anvendelse af AR-konstruktion i undervisningen
  4. Der består mulighed (men ikke nødvendigheden) for at medbringe et 3D-objekt, som man kunne tænke sig at se i AR

Praktisk og tilmelding

Tilmelding venligst via de lokale projektledere til ARducation projektleder Regina Lamscheck-Nielsen. Tilmeldingsfrist: 16. aug. 2021.

Workshoppen afholdes på HTX Svendborg, Skovsbovej 43, Svendborg. Benyt indgang C, lok. 334 A.

OBS der kan være trængsel på parkeringspladsen lige foran indgangen. Indberegn derfor lidt ekstra tid til parkering.

Også app´en ROBOdidaktik er produceret i Unity og indeholder AR-elementer der er lavet i Unity. App´en er udgivet i Google Playstore og AppStore i jan. 2021.