Web-udveksling, 4. feb. 2021: AR i virtuel brobygning & åbent hus

Formål

Formålet med web-udvekslingen er at dele topaktuelle erfaringer med at bruge AR i virtuel brobygning og virtuelle åbent-hus-arrangementer, samt at udveksle om feedback og idéer til (videre-)udvikling af nye forløb.

Deltagerne

Alle projektdeltagere i ARducation er velkomne, uanset uddannelsesretning og skoletype.

Program, 4. feb., kl. 12.30 – 14.00

Mindre justeringer kan endnu forekomme. 

12.30 – 13.15  Erfaringer fra “AR i virtuel brobygning og i virtuelt åbent hus”, Svendborg HHX v/ Jan Nielsen, lektor HHX & de brobygningsansvarlige Christina Fisch-Thomsen og Lars Buch
– Virtuel brobygning, uge 3
– Virtuelt åbent hus, 30. jan. 2021

13.15 – 14.00  Udveksling om lokale erfaringer med AR-forløb hhv. planer eller idéer

Forberedelse

Medbring gerne erfaringer fra gennemførte AR-forløb hos jer selv siden sidst, hhv. kort skitsering af planlagte forløb eller blot idéer.

OBS: Sørg for at have installeret app´en Zapper på jeres smartphone.

Praktisk og tilmelding

Tilmelding venligst kun online og senest d. 2. feb. Link til tilmeldingsskemaet er fremsendt samtidig med invitation pr. mail.

TEAMS-link vil fremgå af deltagerbekræftelsen.

PR-materiale med AR: Skolens flyer med bl.a. videoberetninger v/ skolens ledelse (dec. 2020).