Tech-workshop: Webinar HoloLink #2, 4. marts 22

Formål

Der er flere formål med denne sidste fælles tech-workshop i projektet ARducation:

 1. Nytilkomne undervisere skal få mulighed for at stifte bekendtskab med platformen HoloLink og evt. vurdere, om/hvordan den vil kunne anvendes i egen undervisning.
 2. De undervisere, der allerede kender HoloLink og har bidraget undervejs med feedback, vil erfare, hvordan platformen er blevet videreudviklet siden efterår 2021, baseret på tilbagemeldingerne.
 3. Eksperterne fra HoloLink har desuden gjort sig nye tech-didaktiske erfaringer siden sidst og vil også dele dem på workshoppen.

Deltagerne

Deltagerne på netværksmødet er undervisere der er tilknyttet projektet ARducation i Sønderborg, Vestfyn og Svendborg, samt dedikerede studerende fra SDU.

Program, kl. 10.00 – 12.00

(Der kan stadig forekomme justeringer.)

 • Introduktion til den nye HoloLink v/ Jens Marsling Bäckvall, Head of Hololink Quests
 • Caseeksempler og afprøvning* v/ deltagerne
 • Udveksling, feedback og perspektiver

*Kræver kort forberedelse, se nedenfor

Praktisk & forberedelse

Workshoppen foregår som et webinar i ZOOM. ZOOM-link tilsendes sammen med deltagerbekræftelsen.

Tilmelding kun online senest d. 1. marts 2022 og via det link der er tilgået de inviterede deltagere pr. mail d. 8. feb. 2022. Kontakt projektledelsen for eventuel genudsendelse af invitationen.

Deltagerne bedes at have oprettet en profil på https://www.hololink.io/

AR-produkter, der er lavet med HoloLink, benytter QR-koder og kamera på telefonen. Dvs. brugernes adgang til Augmented Reality kræver ikke installation af en ekstra app.

I ARducation er HoloLink afprøvet bl.a. på HHX Vestfyn i Augmented Reality i Engelsk-undervisningen (sept. 2021).

Nye / optimerede funktioner

Baseret på feedback fra ARducation undervisere, har HoloLink inddraget en UX-designer til optimering af platformen. Følgende er indtil videre foretaget:

 • Nyt design til editor med lyse farver og klare knapper.
 • 3D objekter har nu et preview image og et navn.
 • Flere enkle 3D objekter til editoren, fx kuber, cylindre og sfærer.
 • Skalering af objekter på 3 akser, således at brugerne kan skalere enten x, y eller z eller alle 3 samlet.
 • Gemme af ændringer i editoren er visualiseret. Brugerne kan desuden arbejde videre, selvom et arbejde ikke er gemt, da det auto-gemmes i baggrunden.
 • Undo og redo knapper i editoren.
 • Nye templates og eksempler, med udgangspunkt i eksisterende brugeres behov og ønsker.
 • “Academy” section, hvor man let og hurtigt kan finde artikler, help section, tutorials og e-books om Hololink og om AR generelt.
 • Nye 3D scenarier i editoren, med preview på hvordan et arbejde kan se ud fx som en plakat på en mur eller som et visitkort på et bord.
 • Log-in mulighed med Google.