Netværksmøde #2, 3. nov. 2020 – gennemført som hybrid

Mødet (se program) blev gennemført som en hybrid, med fysisk deltagelse fra Vestfyn, SDU og diverse oplægsholdere, samt med virtuel deltagelse fra hovedsageligt Svendborg og Sønderborg.

Information, aftaler og inspiration

Deltagere i hele projektet, opdateret pr. 3. nov. 2020

@EUD Svendborg: Husk tilmeldinger til den to-delte workshop til produktion af lokale undervisningsmaterialer!

AR og salg af smykker – tak til Bente Thomsen  for tip 🙂

Til info, er der aktuelt også glædelig bilateral udveksling i gang:

  • mellem Vestfyn og Sønderborg ang. MergeCube forløb
  • mellem Svendborg HHX og Sønderborg HHX ang. AR-virtualisering af bykort
  • SDU-studerende bidrager på lokal Svendborg EUD workshop, sammen med Svendborg HHX underviser

Der iværksættes en lokal didaktisk workshop i Svendborg til idégenerering for de næste AR-elementer i ROboDidaktik. Afholdes i løbet af november 2020.

ROBOdidaktik-app: Vi headhunter p.t. undervisere til små videooptagelser, som supplerende inspiration ved modellens elementer.

Materialer

Status ARducation, primo nov. 2020 v/ Regina Lamscheck-Nielsen

Oplæg Viden om data v/ Jesper Bierbaum, inkl. link til tilmeldingsskema til webinar om AR og social media

Oplæg “Hvor kan AR gøre en positiv forskel og hvordan” v/ Philip Staib, Farmer´s Window

Farmer´s Window: en start-up virksomhed, der introducerer AR som et “kighul” til life-streaming.

Bl.a. sådan så det ud på Vestfyns 🙂