ROBOdidaktik

En teknologi-didaktisk model

Undervisning med teknologisk produktion

Den intensive digitalisering i løbet af relativt få år har bragt en række nye modeller for at undervise med teknologisk produktion. Men der er også opstået et behov for at opnå en større gensidig forståelse og sammenhæng på tværs af uddannelsesniveauerne, populært sagt “fra ABC til PhD”. Samtidig har skolerne åbnet sig (mere) mod deres omverden, heriblandt også teknologiproducerende og -anvendende virksomheder.

Modellen ROBOdidaktik er blevet udviklet i denne kontekst.

ROBOdidaktik vs. 2.0

Vejledningen til ROBOdidaktik vs. 2.0 (juni 2020) er udarbejdet af undervisere og ledere i projekterne ROBOlæring og ARducation, videreforarbejdet af Gunver Majgaard, SDU, og Regina Lamscheck-Nielsen, projektledelse. En didaktisk ramme til beskrivelse af forløb kan downloades.

AR-app til undervisning med digital produktion: En prototype af projektets AR-app har set dagens lys!
App´en illustrerer elementerne i modellen ROBOdidaktik med augmented reality og skal bruges i lærerworkshops.

Om ROBOdidaktik

Den teknologi-didaktiske model understøtter planlægning og evaluering af undervisning med digital produktion. Modellen omhandler 4 dimensioner:

  1. UNDERVISNINGSDESIGN med læringsmål, pædagogiske metoder, medindflydelse fra eleverne, evalueringer m.m.
  2. DIGITAL PRODUKTION om den teknologiske del af læringsprocesserne, med forskellige metodiske tilgange til iterativ udvikling og innovationsprocesser.
  3. DIGITAL DANNELSE, som bl.a. omfatter den teknologiske myndiggørelse af eleverne, deres kritiske tænkning og etiske overvejelser.
  4. OMVERDENEN som et perspektiv og mulighed for samarbejde med virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner etc. Her peges på karrierelæring som en af de centrale metoder.

Brugerne kan tilgå ROBOdidaktik ´hvor man vil´ og vælge ´hvad man vil´ som inspiration. Vejledende spørgsmål understøtter forståelsen af modellen.

ROBOdidaktik er blevet udviklet, afprøvet og reviewet tværorganisatorisk i løbet af projektet ROBOlæring (Region Syddanmark, 2018-2020). Projektdeltagere fra ARducation har bidraget i den afsluttende fase.

Augmentering af ROBOdidaktik

ROBOdidaktik er en fagligt kompakt model der kræver forklaring og eksemplificering.

Undervisere har ønsket en virtualisering, dels mhp. selvstudier, dels mhp. anvendelse i teamsamarbejde, på lærerworkshops og i evalueringer af undervisningsforløb.

ARducation vil tilgodese dette behov via en augmentering af modellen, samtidig med at eksemplerne fra praksis vil blive hentet fra projektets nye typer undervisningsforløb.

Udvikling af undervisningsforløbene og lærerkvalificering v.hj.a. ROBOdidaktik vil influere hinanden og foregå parallelt i iterationer.

Erfaringer

Erfaringer med modellen ROBOdidaktik stammer fra:

  • Udvikling af modellen som en iterativ proces over 2 år (2018-2020) i rammerne af projektet ROBOlæring
  • Planlægning og reviews af undervisningsforløb med robotteknologier (2019-2020), i rammerne af projektet ROBOlæring
  • Reviews af undervisningsforløb med programmering, i rammerne af projektet crossingIT (2017-2019)

Derudover er ROBOdidaktik blevet formidlet og anvendt i diverse pædagogiske sammenhænge.