AR-app af ROBOdidaktik

Udvikling af AR-app´en er en væsentlig del af projektet ARducation. Udviklingen er forestået af projektpartneren Syddansk Universitet og foregår i iterationer. App´en illustrerer den teknologi-didaktiske model ROBOdidaktik, som er blevet udviklet i løbet af projektet ROBOlæring (2018-2021).

Her beskrives den løbende udviklingsproces.

Fase 1 (feb. – juni 2020)

I løbet af foråret 2020 har to SDU-studerende udviklet en prototype. I udvikling af prototypen indgik:

  • Teknisk løsning som app med AR-del (apk-fil), specifikationer og diverse brugervejledninger
  • Grafisk design, baseret på designguide for ARducation
  • Tilpasning af indhold, i dialog med projektleder: forklarende tekster, praksisemsempler
  • Forarbejdning af mediefiler: videoer, billeder
  • Idégenerering over augmentering af ROBOdidaktik-modellens elementer og dialog med projektdeltagere
  • Augmentering af idéerne

De to studerende, Emil Langer og Kasper Rasmussen, har arbejdet med app´en i anledning af deres speciale, SDU. App´en ledsages af en skriftlig rapport. Lektor Gunver Majgaard har fungeret som vejleder for de studerende.

Projektleder, lokale ledere og undervisere fra BC Syd og fra DBG Vestfyn har bidraget med sparring og idéer til augmenteringen.

Build 2020-05-14

Specifikationer

Build af app´en pr. ult. maj 2020 er indtil videre kun tilgængelig for projektdeltagerne og interessenter i ARducation og ROBOlæring. Kontakt projektledelsen.

2D-delen af app´en fungerer indtil videre kun på Android-smartphones.

AR-delen af app´en fungerer indtil videre kun på Android telefoner, som er på denne liste.

AR overrasker og illustrerer

Elementerne i modellen ROBOdidaktik illustreres v.hj.a. augmented reality.

Screenshot fra AR-illustrationen af “iterativt design”, med faserne for idéudvikling, afprøvning, evaluering og justering: En papirflyver skydes ind i app-brugerens omgivelser, gennemgår flere transformationer og bliver til sidst til en flyvemaskine.

Brugeren går på opdagelse i AR-lagene og søger at knytte mening til app´ens tekster og dokumentationsdele. Legelysten er en vigtig del af processen og skubber til både kreativitet og lysten til selv at anvende teknologierne.

AR i lærerworkshops

AR-app´en af modellen ROBOdidaktik vil indgå i SDU´s lærerworkshops om undervisning med digital produktion. App´en vil formidle viden om teknologi-didaktik på en ny måde. Samtidig trigges underviserne til selv at forsøge sig med anvendelse af AR og AR-produktion.

“Vi gør, som vi siger!”