Campus Vejle, Vinding- og Mølholm skole: Digital skills og Production (2018-2019)

Campus Vejle, Vinding- og Mølholm skole gennemfører sammen i løbet af 2018 og 2019 et valgfag i folkeskolen kaldet digital skills and production. Formål: Eleverne skal arbejde med forskellige former for digital produktion og produktudvikling. Undervisningen er projektorienteret og eleverne lave bl.a. prototyper på moderne legetøj, robotter, egne spillemaskiner og videoredigering.

Elever 20 folkeskoleelever fra 7. – 9. årgang på Vinding- og Mølholm skole i Vejle
Kompetence-mål Elever har efter forløbet opnået:

 • Kundskaber indenfor 3D tegning, 3D print og laserskæring
 • Grundlæggende programmeringskendskab
 • Forståelse for prototyping og iterative processer
 • Kendskab til microcontrollere og robotprogrammering
 • Kompetencer indenfor videoredigering
Omfang:  2 1/2 time hver mandag i skoleåret 2018/19
Undervisere  Innovations-underviser Anders Iversen, Campus Vejle, HHX Informatik-underviser Anders Lindskjold, Campus Vejle, HHX Nikolai Jensen – Vinding skole Preben Christensen – Mølholm skole
Fysiske rammer Afholdt på forskellige lokationer:

 • Klasselokaler på Vinding og Mølholm skole
 • Campus Vejle, HHX
Indhold
 • Projekt om produktion af moderne legetøj, baseret på microcontrollere
 • Projekt om robotprogrammering, samarbejde med Vejle Kommunes projekt :Shitty robots
 • Lav en spillemaskine til SFO’erne på Vinding og Mølholm skoler
 • Grundlæggende programmering af spil og microcontrollere
Metoder
 • Praksisrettet undervisning, hvor elevernes produkter skal være reelle bud på konkrete problemstillinger
 • Brug af designcirkel til udvikling af prototyper
 • Iterativ udvikling
Erhvervsliv Forløbet er et af Campus Vejles bidrag til Vejle Kommunes strategi om at øge unges kendskab og kompetencer inden for it.  Legetøjsprojektet er lavet i samarbejde med ABC leg i Vejle
Evaluering Projektet rundes af med en evaluering sammen med samarbejdspartnere. Valgfaget gentages næste år og elevernes evalueringer tages med i den process
Forberedelse
 • Samarbejdsaftale ml. skolen, folkeskolen og Vejle Kommune. En del af aftalen består af, at undervisningsforløbene beskrives på en ensartet måde til publicering på Vejle Kommunes hjemmeside.
 • Teknisk klargøring af netværk. Eleverne medbringer eget udstyr (BYOD): pc´ere, tablets, smartphones, kameraer m.m.