Grindsted HTX/HHX og Billund Skolen: Digital dannelse i udskolingen (2019)

Gennemført i februar 2019, som en portefølje af 4 forløb for samtlige 6. – 9. klasser på Billundskolen. Forløbene omhandler digital dannelse med fokus på datahåndtering, i en tematisk sammenhæng:

Sociale medier, søgning og indsamling af information samt it-sikkerhed. Konceptet med forløbene er udviklet i samarbejde med Billundskolen, Billund. Grundskoleeleverne møder én gang på hver årgang elever fra HTX/HHX, som igennem virkelighedsnære cases og øvelser kan gøre problemstillingerne relevante for folkeskoleelverne. Formålet med undervisningen er at vise eleverne hvilke spor de efterlader på internettet og hvilke konsekvenser det kan have for dem og for andre.

Elever Udvalgte HTX- og HHX-elever som “undervisningsassistenter” fra hovedsageligt 2. g. Samtlige elever fra 6., 7., 8. og 9. klasse på Billundskolen involveret.
Kompetence-mål
 • Fra de erhvervsgymnasiale læreplaner 2017 og fra folkeskolens Faglige Mål. Digital dannelse er både i de faglige mål for alle fag i grundskolen og fag i gymnasieskolen.
 • Gymnasieleverne har efter forløbet desuden opnået nye formidlingsfærdigheder.
Omfang: 1 modul af 90 minutter (per folkeskoleklasse) + 2 * 45 min. HTX/HHX-elev – underviser forberedelse for hver årgang
Undervisere Ansvar hos HHX/HTX lektor Bente Sørensen, Erhvervsgymnasiet Grindsted, med HTX/HHX-elever som aktive og centrale “undervisningsassistenter”
Fysiske rammer Afholdt på Billundskolen i klasselokaler
Indhold  4 delprojekter, der supplerer hinanden gensidigt:

Indhold:

 • 6. kl.: De forskellige platforme og forskellige former for sociale medier. Især Facebook, Instagram, Snapchat. Personlige indstillinger. Etiske og juridiske problemstillinger, der kan opstå på de sociale medier. Cases fra de sociale medier, fx billeder, videoer og opfordringer “på kanten”.
 • 7. kl.:  Fake news, kildekritik, nyheder, informationssøgning. Problematiske nyheder, clickbaitnyheder og hvordan man kan opdage ”fake-news”.
 • 8. kl.: Introduktion til big data. Om cookies, Google, Facebook og hjemmesider generelt og om aftryk på det store internet. Eleverne arbejder med hvad de har tilladt forskellige hjemmesider at indsamle om dem.
 • 9. kl.: Introduktion til NEM-ID. Bedre brugernavne og adgangskoder. Anbefalinger ved køb på nettet. Digital post og tjek af den. Phising – formål og virkning. Jura. – Casemateriale (pptx), fremstillet af elevgruppe HTX.

Metoder Motivation og identifikation opnås ved, at HTX/elever er centrale i undervisningen i klasserne. Hermed sikres en identificering af problemstillingerne. Konkrete cases skal skabe sammenlignelighed med de unges egen dagligdag/verden. HTX-elever forberedes på de forskellige klassetrin – lige som cases vendes inden de anvendes i undervisningen i folkeskolen.

 • Cases og gruppebaserede workshops
 • Præsentationer og diskussion
 • Konkurrencer
Erhvervsliv  Forløbet spiller ind i regeringens Digitaliseringsstrategi 2016-2020: ”Børn og unge skal opbygge digitale kompetencer og dannelse, så de fra en tidlig alder bliver rustet til at begå sig i den digitale virkelighed. (…) kompetent og sikker færden i det digitale samfund skal gøre børn og unge bevidste og målrettede i deres brug af teknologi, så de kan begå sig trygt og sikkert på nettet. Undervisningsforløb og materiale til børn og unge i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne skal give eleverne konkrete digitale færdigheder, så de blandt andet kan interagere digitalt med samfundet”.
Evaluering
 • Procesevaluering og elevernes læringsprodukter: Formativ undervejs og vigtigt, at emnet samt diskussionen fortsætter efterfølgende og danner udgangspunkt for efterfølgende forløb
 • Elev-underviser-elev evaluering.
Forberedelse
 • Konceptet og forløbene er udviklet i samarbejde med Billundskolen, Billund. Grundskoleeleverne møder én gang per årgang elever fra HTX/HHX, som igennem virkelighedsnære cases og øvelser kan gøre problemstillingerne relevante for folkeskoleelverne.
 • Introduktion af HHX/HTX-eleverne til emnerne + elevernes egne forberedelser af cases.