Det Blå Gymnasium Tønder: Terminsprøve over forbedringer af en virksomheds hjemmeside (2018)

Gennemført i uge 10 / 2018 som en prøveeksamen.

Elever 12 HHX-elever, 3. g, fordeling ca. 60/40 % piger/drenge
Læringsmål  Informatik C, if. læreplan, 2015: Eleverne skal kunne

 • – redegøre for it’s betydning for individ, erhverv og samfund
 • – strukturere data og anvende databaser på forskellige anvendelsesområder
 • –anvende viden om udvikling og implementering af it-systemer til at planlægge og organisere projekter
 • – kortlægge it-sikkerhedsproblemer og opstille forskellige løsningsforslag
 • – redegøre for it-strategiske løsninger og politikker i sammenhæng med en virksomheds udvikling og øvrige strategier
 • – anvende viden om it til kommunikation i interaktive sammenhænge, herunder at vurdere visualiseringsæstetik og brugervenlighed
Omfang  1 dag med 8 lektioner á 45 min. + efterfølgende opfølgning i klasse, informatik C
Undervisere  It-underviser Kasper Kristensen
Fysiske rammer På Det Blå Gymnasium Tønder.

 • Specialsoftware: NetBeans (IDE), open source: https://netbeans.org/
 • phpMyAdmin (xampp eller mamp), open source
Indhold Undervisningsmaterialer (kontakt evt. også underviser): • Casebeskrivelse som præsentation • Underviser har udarbejdet databaser og hjemmesiden som worked examples.

 1. Efter casepræsentationen fra underviseren, arbejder eleverne selvstændigt.
 2. Elever arbejder med hjemmesiden og finder frem til forbedringsforslag for fx implementering af kalendersystem, sprogversionering, it-sikkerhedspolitik, grafisk opsætning, m.m.
 3. I en efterfølgende undervisningstime præsenterer elevgrupperne deres resultater for hinanden.
Metoder
 • Kontinuitet og praksisnærhed: Arbejdsdagen bygger videre på et tidligere forløb, hvor eleverne har udarbejdet forslag til hjemmeside for organisationen Hagges.
 • Worked example, baseret på virksomhedssamarbejde med Hagges , samt på tidligere underviserresearch og tidligere arbejdsresultater fra eleverne.
 • Gruppearbejde á 3-4 elever (tilsvarende årsprojektet i elevernes eksamen), med gruppedannelse efter elevernes eget valg.
Erhvervsliv  Samarbejde med organisationen Hagges, der organiserer Tønder Festival.
Evaluering Evalueringsmetoder:

 • Karaktergivning
 • Dialog med eleverne og observation af eleverne

Evalueringsresultater: If. karakterergivning har eleverne opnået et samlet niveau på “middel”. Eleverne har if undervisernes observationer fået en idé om hvordan den rigtige eksamen fungerer. Opgaven synes at være lidt overvældende for eleverne.  Det er åbenbart ret krævende for eleverne at prioritere imellem forbedringsmulighederne. Eleverne er i særlig grad blevet opmærksomme på it-sikkerheden, hvilket kan blive væsentligt i deres senere virke.

Forberedelse Underviseren har overført hjemmesiden fra virksomhedens konditioner ind i en undervisningskontekst og dermed fremstillet en forsimplet kopi af virksomhedens hjemmeside. Tidsforbrug: ca. 10 timer.