Varde HHX: Hour of Code med elev-elev for 10. kl. (2019)

Er gennemført i ugerne 3-5 2019. Med elev-elev undervisning og assistance.

Elever
 • 18 elever fra 10 Campus Gym-linjen. Alder 16-17 år, 1/3 piger, 2/3 drenge.
 • 3 elever fra 3. års HHX klassen med IT-B som studieretningsfag.
Læringsmål Folkeskoleeleverne skal

 1. orienteres om Informatik på HHX og karrieremuligheder
 2. introduktion i ”an hour of code” på code.org
 3. introduceres til og afprøve blokprogrammering APP LAB

HHX eleverne skal

 1. kunne formidle et allerede indlært stof
 2. forberede et undervisningsforløb
 3. beherske blokprogrammeringsværktøjerne og udvise rutine i anvendelse af APP LAB på Code.org.

Omfang 9 moduler over en 3-ugers periode, 2-3 moduler pr. gang.
Undervisere Jan Klembach – IT og Informatik lærer HHX; Jesper Piculell – Informatik og IØ lærer HHX, med 3 elever fra HHX3D (IT-A) som “assistenter”; ledsaget af 10. klasses lærer i matematik
Fysiske rammer Afholdes på Varde 10 Campus i et fysiklokale, indrettet med faste gruppeborde. Folkeskoleeleverne medbringer egne pc´er.
Indhold
 1.  Introduktion til dagen
 2. Orientering om Informatik på HHX og karrieremuligheder v/ underviserne
 3. Introduktion i ”an hour of code” www.code.org v/ HHX-elever
 4. Introduktion til og afprøvning af udviklingsmiljøet i APP LAB i code.org v/ underviserne og HHX-eleverne.  HHX eleverne supplerer hinanden og har hver deres undervisningsopgaver. Mens den ene underviser, hjælper den anden folkeskoleeleverne – suppleret af underviserne. Eksempel: HHX elever beskriver, hvordan det foregår.
 5. Introduktion i 3 lagsarkitektur, arbejde med frontend (interaktionsdesign – skærm) og backend (blokprogrammering/javascript). Funktioner, variabler, løkker og iterationer
 6. Gruppearbejde i videreudvikling af gennemgåede opgaver eller med et eget udviklet spil / program.
 7. Gensidig præsentation af løsninger for HHX-elever, som giver feedback.
Metoder
 • Korte loops med skift mellem introduktion til opgaver (nye funktioner) og elevernes selvstændige arbejde
 • Konkurrenceelement
 • Observation af elevernes progression med deres opgaver via APP Labs underviserindgang
 • Grundig forbedelse og løbende guidning af HHX-elever i forhold til deres faglige bidrag og deres hjælperfunktion
 • Elev-elev undervisning; efter eget udsagn har HHx-eleverne “nemmere ved at forklare nogle af tingene, vi er aldersmæssigt nogenlunde på samme plan som 10. kl. eleverne” – se videoklip
Erhvervsliv  –
Evaluering Evalueringsmetoder, med folkeskoleeleverne og HHX-eleverne

 • Læringsprodukter: Afsluttende vurdering af eksterne dommere
 • Spørgeskema, evaluering  i uge 6, suppleret med elevinterview
 • Videointerview med HHX-elever
 • Videointerview med lærer fra 10. klasse

Evalueringsresultater

Forberedelse  HHX eleverne har gennemgået  et programmeringsforløb i online web programmeringsplatform (APP LAB).