Opstartsworkshop (2): Svendborg, 26. august 2020

Pga. de Corona-relaterede begrænsninger har vi måttet omlægge det oprindeligt planlagte kick-off til 2 workshops. Den første workshop (1) blev afholdt virtuelt d. 17. april 2020. Opstartsworkshop for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier foregår med fysisk deltagelse.  

Formål

OBS – mindre justeringer af programmet kan endnu forekomme.

Formålet med workshoppen er at opnå en oplevelse af de muligheder, som AR i undervisningen kan byde på, samt at sikre et fælles forståelsesgrundlag for projektets mål og aktiviteter.

Deltagerne i denne workshop er underviserne og projektlederne fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, samt forsker og programmører fra Syddansk Universitet. Desuden deltager enkelte repræsentanter fra projektskolerne Vestfyns og BC Syd.

Program

09:30 – 10.15          Intro til projektet ARducation v/ Regina Lamscheck-Nielsen, projektkonsulent og Carsten Hogrefe, dir. Det Blå Gymnasium Vestfyn

– Velkomst og kort gensidig præsentation af deltagerne
– Hvad vil og kan ARducation, hvad har vi forpligtet os til

10.15 – 10.40          Intro til Augmented Reality: Hvad kan AR, sammenhæng med andre teknologier
Oplæg og spørgsmål, v/ Gunver Majgaard, lektor Syddansk Universitet

10.50 – 11.50          Udvalgte AR-apps til uddannelserne
Oplæg med demo v/ Udviklingskonsulent Bente Thomsen, Business College Syd

11:50 – 12:30         FROKOST

12:30 – 13:15          ROBOdidaktik & AR-app af modellen
– Oplæg: introduktion til den teknologi-didaktiske model v/ Gunver Majgaard Syddansk Universitet
Prototype af AR-app af ROBOdidaktik: demo og afprøvning v/ Kasper Rasmussen og Emil Langer, programmører

13.25 – 14.45         Undervisningsforløb med Augmented Reality

– Præsentation: De første gennemførte forløb på BC Syd og Vestfyns
– I lokale grupper: Overvejelser om efterårsforløb og udveksling v/ deltagerne

Tilmelding og praktisk info

Tilmelding venligst senest d. 19. august 2020, og kun online via dette link. Adgangskoden rekvireres hos jeres lokale projektledere.