Opstartsworkshop (2): Svendborg, 26. august 2020

Pga. de Corona-relaterede begrænsninger har vi måttet omlægge det oprindeligt planlagte kick-off til 2 workshops. Den første workshop (1) blev afholdt virtuelt d. 17. april 2020. Opstartsworkshop (2) for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier foregår med fysisk deltagelse.  

Formål

Formålet med workshoppen er at opnå en oplevelse af de muligheder, som AR i undervisningen kan byde på, samt at sikre et fælles forståelsesgrundlag for projektets mål og aktiviteter.

Deltagerne i denne workshop er underviserne og projektlederne fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, samt forsker og programmører fra Syddansk Universitet. Desuden deltager enkelte repræsentanter fra projektskolerne Vestfyns og BC Syd.

Program

09:00 – 09:30          Ankomst og morgenbrød

09:30 – 10.15          Intro til projektet ARducation v/ Regina Lamscheck-Nielsen, projektkonsulent og Carsten Hogrefe, dir. Det Blå Gymnasium Vestfyn

– Velkomst og kort gensidig præsentation af deltagerne
– Hvad vil og kan ARducation, hvad har vi forpligtet os til

10.15 – 10.40          Intro til Augmented Reality: Hvad kan AR, sammenhæng med andre teknologier
Oplæg og spørgsmål, v/ Gunver Majgaard, lektor Syddansk Universitet

10.50 – 11.50          Udvalgte AR-apps til uddannelserne
Oplæg med demo v/ Udviklingskonsulent Bente Thomsen, Business College Syd

11:50 – 12:30         FROKOST

12:30 – 13:15          ROBOdidaktik & AR-app af modellen
– Oplæg: introduktion til den teknologi-didaktiske model v/ Gunver Majgaard Syddansk Universitet
Prototype af AR-app af ROBOdidaktik: demo og afprøvning v/ Kasper Rasmussen og Emil Langer, programmører

13.25 – 14.45         Undervisningsforløb med Augmented Reality

– Præsentation: De første gennemførte forløb på BC Syd og Vestfyns
– I lokale grupper: Overvejelser om efterårsforløb og udveksling v/ deltagerne

Tilmelding og praktisk info

Tilmelding venligst senest d. 19. august 2020, og kun online via dette link. Adgangskoden rekvireres hos jeres lokale projektledere.

Adresse: Skovsbovej 43, Svendborg, indgang C. Lokale 334 (A og B) findes på HTX-afdelingen, i underetagen (ned ad trappen).

Parkering: Der er fri parkering på skolens arealer, men man kan være nødt til at skulle gå et lille stykke vej for at finde en ledig plads.