Virtuel opstartsworkshop (1): Vestfyn og Sønderborg

Pga. de Corona-relaterede begrænsninger har vi måttet omlægge det oprindeligt planlagte kick-off til 2 workshops.  Af samme årsag vil den første workshop (1) foregå virtuelt. Workshop (2) er påtænkt til afholdelse i Svendborg i juni.

Formål

Formålet med workshoppen er at opnå en oplevelse af de muligheder, som AR i undervisningen kan byde på, samt at sikre et fælles forståelsesgrundlag for projektets mål og aktiviteter.

Deltagerne i denne workshop er underviserne og projektlederne fra Vestfyn og Sønderborg, samt forsker og studerende fra Syddansk Universitet.

Program

OBS – tidspunkterne er estimeret og kan glide, afhængig af dialogerne i workshoppen. Den samlede afsatte tidsramme vil blive overholdt. 

09:00 – 09.45          Intro til projektet ARducation v/ Regina Lamscheck-Nielsen, projektkonsulent og Carsten Hogrefe, dir. Det Blå Gymnasium Vestfyn
– Velkomst og kort gensidig præsentation af deltagerne
– Hvad vil og kan ARducation, hvad har vi forpligtet os til

09.50 – 10.10          Intro til Augmented Reality: Hvad kan AR, sammenhæng med andre teknologier
Videooplæg og spørgsmål, v/ Gunver Majgaard, lektor Syddansk Universitet

10.15 – 10.45          Udvalgte AR-apps til uddannelserne
Demo v/ Udviklingskonsulent Bente Thomsen, Business College Syd

10:45 – 11:30         PAUSE

11:30 – 12.30          ROBOdidaktik & lokale forløb
– Videooplæg: introduktion til den teknologi-didaktiske model v/ Gunver Majgaard Syddansk Universitet
– Break out i lokale grupper: overvejelser om de gennemførte lokale forløb ift. ROBOdidaktik v/ deltagerne
– Plenum: gensidig præsentation af de første forløb og overvejelserne v/ deltagerne

12.40 – 13.10           Augmentering af ROBOdidaktik: den første prototype
Præsentation og feedback v/ Kasper og Emil, studerende Syddansk Universitet

13.10 – 13.30         Påtænkte efterårsforløb
Plenum: Planer og løse idéer  v/ deltagerne

Tilmelding og praktisk info

Tilmelding venligst senest d. 8. april 2020, og kun online via dette link. Adgangskoden rekvireres hos jeres lokale projektledere.