Tech workshop, 1. okt. 2020, Odense

OBS – hvis de Corona-relaterede begrænsninger ikke tillader gennemførelse på Syddansk Universitet i Odense, henlægges workshoppen til afholdelse på en af partnerskolerne i ARducation. Mere info følger.   

Formål

Formålet med Tech workshoppen er at ruste undervisere med grundlæggende færdigheder i AR-teknologien, samt tilbyde en didaktisk ramme for at anvende teknologien i undervisningen.

Deltagerne i denne workshop er underviserne på en af partnerskolerne i Svendborg, Sønderborg og Vestfyn, som er “nybegyndere i AR-teknologien”. Udefrakommende undervisere fra ungdomsuddannelser eller folkeskoler får mulighed senerehen i projektet. Der kræves ingen forudsætninger i programmering.

Program, kl. 10.00 – 13.00

09.30 – 10.00  Ankomst og morgenbrød

10.00 – 11.45   Demonstration af augmented reality, introduktion til CoSpaces og afprøvning af CoSpaces
v/ udviklerne Kasper Rasmussen og Emil Langer, som er tilknyttet ARducation og begge med relation til SDU

11.45 – 12.30   Frokost, inkl. refleksioner over egne AR-forløb og didaktik, ved hjælp af  ROBOdidaktik
v/ Gunver Majgaard, lektor SDU

12.30 – 13.00  Publicering af AR-elementer: MergeCube
v/ Alexander Gam Østergaard, lektor Det Blå Gymnasium Vestfyn

Tilmelding og praktisk info

Tilmelding venligst senest d. 24. september 2020, og kun online via dette link. Adgangskoden er fremsendt sammen med invitationen pr. mail, hhv. kan rekvireres hos jeres lokale projektledere.

Adresse: Cortex Lab, SDU, Odense. Nærmere info om kørsels- og parkeringsvejledning vil blive fremsendt i deltagerbekræftelsen.

OBS – der kan endnu forekomme fysisk flytning af arrangementet, hvis det bliver aktuelt pga. Corona-restriktioner.

Forberedelse:

  • Medbring egen laptop og smartphone.
  • Installer Cospaces som app på din smartphone.
  • Orienter dig evt. på Cospaces website.

Inspiration: Triggerbillede fra forløbet “AR-visualisering af Sønderborg bykort“, Det Blå Gymnasium Sønderborg, marts 2020. Formidlet til ARducation deltagere fra Svendborg på workshop d. 26. august 2020.

Inspiration: Planlagt forløb “SWOT analyse med augmented reality“, efterår 2020, Det Blå Gymnasium Vestfyn.

Inspiration: Modellen ROBOdidaktik med augmenterede elementer og henvisninger til *stjerneforløb* med AR, programmering eller robotteknologier i undervisningen.