Om SESG

SESG deltager med ….

HTX og HHX

x-antal erhvervsuddannelser, GF

Brobygningsforløb….

SESGs vision med projektet

Videreføre skolens systematiske arbejde med teknologi-didaktik …..

Større organisatorisk og didaktisk sammenhæng mellem afdelinger…

Fordybe og udvide det gode samarbejde med kommunens grundskoler….

Endnu et bidrag til det Sydfynske Robotnetværk…. og synliggøre Sydfyn….

Hvordan vil SESG arbejde i projektet

……………..

Undersøge forretningspotentialer og arbejde med businessaspekter for AR i erhvervslivet

AR-apps i undervisningen på EUD

Bidrag til programmering af AR-elementer i den didaktiske model….